Yazar Detayları

Zengin, Erman

  • Cilt 15, Sayı 1 (2008) - Araştırma Makaleleri
    S.D.Ü Tıp Fakültesi Araştırma Görevlilerinin Hepatit B enfeksiyonu ile ilgilgili durumlarının, bilgi düzeylerinin ve tutumlarının değerlendirilmesi
    Özet  PDF
  • Cilt 16, Sayı 3 (2009) - Araştırma Makaleleri
    Isparta Merkez İlçe Verem Savaşı Dispanseri’nde Kayıtlı Tüberküloz Vakalarının Özellikleri ve Dispanser Kayıtlarının Yeterlilik Durumu: 2000-2007 Yılları
    Özet  PDF