Yazar Detayları

Aydın, Ertan

  • Cilt 7, Sayı 3 (2000) - Araştırma Makaleleri
    Polypropylen Mesh ve Endotacker Kullanılarak Yapılan Laparoskopik Ekstraperitoneal Burch Kolposüspansiyonun Uzun Dönem Sonuçları
    Özet  PDF
  • Cilt 11, Sayı 4 (2004) - Olgu Sunumları
    Akciğer rezeksiyonu sonrası gelişen ampiyem ve septik şok tablosu (Olgu sunumu)
    Özet  PDF