Yazar Detayları

Uzun, Ertan

 • Cilt 11, Sayı 3 (2004) - Araştırma Makaleleri
  Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyelerinin Tıp eğitimi ile ilgili düşünce ve uygulamaları
  Özet  PDF
 • Cilt 14, Sayı 3 (2007) - Araştırma Makaleleri
  SDU Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Keçiborlu eğitim ve araştırma bölgesi çalışmaları Bir meslek yüksek okulunda okuyan öğrencilerin cinsel yolla bulaşan hastalıklarla ilgili bilgi durumları
  Özet  PDF
 • Cilt 14, Sayı 4 (2007) - Araştırma Makaleleri
  Isparta il merkezi pazar yerlerinde satılan süt ve süt ürünlerine hijyenik bakış
  Özet  PDF
 • Cilt 15, Sayı 1 (2008) - Araştırma Makaleleri
  S.D.Ü Tıp Fakültesi Araştırma Görevlilerinin Hepatit B enfeksiyonu ile ilgilgili durumlarının, bilgi düzeylerinin ve tutumlarının değerlendirilmesi
  Özet  PDF
 • Cilt 18, Sayı 4 (2011) - Araştırma Makaleleri
  Isparta İl Merkezinde Görevli Öğretmenlerin İlkyardım Bilgi Düzeyleri Ve Tutumları
  Özet  PDF