Yazar Detayları

Akçam, Füsun Zeynep

 • Cilt 11, Sayı 1 (2004) - Araştırma Makaleleri
  Hastane infeksiyonu etkeni enterobakterilerde beta-laktam antibiyotiklere duyarlılık ve ESBL sıklığının araştırılması
  Özet  PDF
 • Cilt 13, Sayı 4 (2006) - Araştırma Makaleleri
  2000-2004 yılları arasında izole edilen üropatojen Escherichia coli suşlarında artan antibiyotik direnci
  Özet  PDF
 • Cilt 13, Sayı 4 (2006) - Olgu Sunumları
  Orta kulak iltihabı sonrası gelişen Morganella morganii.ye bağlı beyin absesi olgusu
  Özet  PDF
 • Cilt 15, Sayı 1 (2008) - Araştırma Makaleleri
  S.D.Ü Tıp Fakültesi Araştırma Görevlilerinin Hepatit B enfeksiyonu ile ilgilgili durumlarının, bilgi düzeylerinin ve tutumlarının değerlendirilmesi
  Özet  PDF