Yazar Detayları

Cesur, Gökhan

  • Cilt 12, Sayı 1 (2005) - Araştırma Makaleleri
    Cep telefonlarından yayılan 900 MHz elektromanyetik alanın serum kortizol ve testosteron hormonu üzerine etkisi
    Özet  PDF
  • Cilt 17, Sayı 3 (2010) - Araştırma Makaleleri
    10-14 YAŞ GRUBU ELİT BAYAN OKÇULARIN TEKNİK ATIŞ PERFORMANSLARINI ETKİLEYEN FİZİKSEL, FİZYOLOJİK VE KUVVET FAKTÖRLERİNİN ARAŞTIRILMASI
    Özet  PDF