Yazar Detayları

Özbay, Gültaç

  • Cilt 4, Sayı 2 (1997) - Araştırma Makaleleri
    Akut Miyokard İnfarktüsü Sonrası Doppler Ekokardiyografi İle sol Ventrikül Diyastolik Fonksiyonlarının Seri olarak İzlenmesi ve İnfarktüsten Sorumlu Arterin Önemi
    Özet  PDF