Yazar Detayları

Perk, Hakkı

 • Cilt 6, Sayı 4 (1999) - Derlemeler
  Prostatın Primer Transizyonel Hücreli Karsinoması; Suprapubik Prostatektomiden Sonra Alt Üriner Trakt Obstrfiksiyonunım Beklenmeyen Bir Nedeni: Bir Olgu Sunumu
  Özet  PDF
 • Cilt 6, Sayı 4 (1999) - Araştırma Makaleleri
  Benign Prostat Hiperplazisinde ve Prostat Adenokanserinde Prostatik İntraepiteliyal Neoplazi (PIN) Oranı
  Özet  PDF
 • Cilt 15, Sayı 1 (2008) - Olgu Sunumları
  Perkütan nefrolitotomi sonrası gelişen hidrohemitoraks: bir olgu sunumu
  Özet  PDF