Yazar Detayları

Türker, Hasan Hayati

  • Cilt 6, Sayı 1 (1999) - Araştırma Makaleleri
    Primer Açık Açılı Glokom Olgularında Topikal Timolol ve Betaksolol Kullanımının Serum Lipoprotein Düzeyleri Üzerine Etkisi
    Özet  PDF
  • Cilt 6, Sayı 1 (1999) - Araştırma Makaleleri
    Primer Açık Açılı Glokom Olgularında ve Normal Olgularda Serum Trigliserid, Total Kolesterol ve Yüksek Yoğunluklu Lipoprotein Seviyeleri
    Özet  PDF