Yazar Detayları

Günal Sazak, Hilal

  • Cilt 13, Sayı 1 (2006) - Araştırma Makaleleri
    Torakotomi sonrası ağrı tedavisinde; tramadol ile intravenöz hasta kontrollü analjezi ve devamlı infüzyonun karşılaştırılması
    Özet  PDF