Yazar Detayları

Çelik, Jale

  • Cilt 6, Sayı 1 (1999) - Araştırma Makaleleri
    Kas Gevşekliği Gerektirmeyen Operasyonlarda Laringeal Maske (LMA) ile Endotrakeal Tüpün (ETT) Karşılaştırılması
    Özet  PDF
  • Cilt 7, Sayı 2 (2000) - Araştırma Makaleleri
    Epidural Anestezi Sonrası Görülen Titremenin Tedavisinde Tramadol Hidroklorid Kullanımı
    Özet  PDF