Yazar Detayları

Duman, Levent

  • Cilt 17, Sayı 1 (2010) - Olgu Sunumları
    Pneumopericardium in a one-year-old infant: an unusual complication of esophageal foreign body removal
    Özet  PDF