Yazar Detayları

Koçkar, M.Cem

  • Cilt 16, Sayı 1 (2009) - Olgu Sunumları
    Sistemik lupus eritematozus tanılıbir olguda akciğer, plevra ve bağırsak tüberkülozu: olgu sunumu
    Özet  PDF