Yazar Detayları

Özaydın, Mehmet

 • Cilt 11, Sayı 3 (2004) - Araştırma Makaleleri
  Dislipidemik hastalarda 4 haftalık kısa dönem günde tek doz 200 mg mikronize fenofibrat tedavisinin etkinlik ve güvenilirliği
  Özet  PDF
 • Cilt 12, Sayı 1 (2005) - Araştırma Makaleleri
  Kalp yetersizliği tedavi kılavuzlarına uymada kardiyologlar ile iç hastalıkları uzmanları arasındaki farklılıklar
  Özet  PDF
 • Cilt 12, Sayı 3 (2005) - Olgu Sunumları
  Atriyal septal defektin eşlik ettiği bir hipertrofik kardiyomyopati vakasi
  Özet  PDF
 • Cilt 12, Sayı 4 (2005) - Olgu Sunumları
  Combination of medical and surgical therapy in the management of Brucella endocarditis
  Özet  PDF
 • Cilt 13, Sayı 3 (2006) - Araştırma Makaleleri
  Obez hastalarda kısa dönem (1 aylık) orlistat tedavisinin plazma lipid düzeylerine etkisi
  Özet  PDF
 • Cilt 13, Sayı 4 (2006) - Olgu Sunumları
  Incidental diagnosis of pseudoaneurysm of the thoracic aorta:An unusual late presentation
  Özet  PDF
 • Cilt 14, Sayı 3 (2007) - Araştırma Makaleleri
  Herbisidlere maruz kalma ile koroner arter ektazisi arasındaki ilişki
  Özet  PDF
 • Cilt 16, Sayı 4 (2009) - Araştırma Makaleleri
  N-asetil sistein`in supraventriküler taşikardi ablasyonundan sonra indüklenen atriyal fibrilasyonun neden olduğu atriyal efektif refrakter periyod kısalması ve klinik takipte orijinal aritmi nüksü ve atriyal fibrilasyon gelişme sıklığı üzeri
  Özet  PDF
 • Cilt 16, Sayı 4 (2009) - Araştırma Makaleleri
  Evaluation of thyroid function tests in patients with mitral valve prolapse
  Özet  PDF
 • Cilt 18, Sayı 2 (2011) - Olgu Sunumları
  Egzersiz testi normal olan bir olguda ciddi ana koroner arter darlığının izlenmesi
  Özet  PDF
 • Cilt 17, Sayı 1 (2010) - Araştırma Makaleleri
  İzole koroner arter ektazisi olan hastalarda plazma asimetrik dimetil arginin düzeyleri
  Özet  PDF
 • Cilt 17, Sayı 3 (2010) - Olgu Sunumları
  Turner sendromu ve tamponada yol açan perikardiyal efüzyon birlikteliği: olgu sunumu
  Özet  PDF
 • Cilt 20, Sayı 1 (2013) - Editöre Mektup
  Collateral Circulation Between The Conus Branch Of Right Coronary Artery And Distal Left Anterior Descending Coronary Artery: Natural Bypass
  Özet  PDF
 • Cilt 20, Sayı 2 (2013) - Olgu Sunumları
  Ülseratif Kolitli Bir Hastada Akut Ciddi İskemik Mitral Yetersizliği İle Komplike Olan Akut Miyokard İnfarktüsü
  Özet  PDF
 • Cilt 20, Sayı 4 (2013) - Olgu Sunumları
  Deli Bal Zehirlenmesi; Olgu Sunumu
  Özet  PDF
 • Cilt 19, Sayı 1 (2012) - Olgu Sunumları
  Göğüse futbol topu çarpması sonrası senkop geçiren ve atriyoventriküler tam blokun eşlik ettiği hipertrofik nonobstrüktif kardiyomiyopatili bir olguda takılabilir kardiyoverter defibrilatör uygulaması
  Özet  PDF