Yazar Detayları

Tahaoğlu, Mehmet

  • Cilt 3, Sayı 2 (1996) - Araştırma Makaleleri
    Benign Prostat Hiperplazili Hastalarda Residüel İdrar Volümünün Tahmininde Kullanılan Ultrasonografik Metodlann Karşılaştırılması
    Özet  PDF