Yazar Detayları

Topal, Mehmet

  • Cilt 16, Sayı 2 (2009) - Olgu Sunumları
    Aktif kömür tedavisine bağlı akciğer aspirasyonu
    Özet  PDF
  • Cilt 22, Sayı 3 (2015) - Araştırma Makaleleri
    Majör alt ekstremite cerrahisinde epidural yolla uygulanan levobupivakain ile bupivakainin peroperatif ve postoperatif stres yanıt üzerine etkilerinin karşılaştırılması
    Özet  PDF  PDF