Yazar Detayları

Ural, Mehmet

 • Cilt 11, Sayı 4 (2004) - Araştırma Makaleleri
  Deneysel hipertiroidinin erişkin sıçan testis dokusunda oluşturduğu histolojik değişiklikler
  Özet  PDF
 • Cilt 12, Sayı 4 (2005) - Araştırma Makaleleri
  Siklosporin A’nın sıçanlarda oluşturduğu nefrotoksisiteye Vitamin C ile Vitamin E’nin ve verapamilin etkilerinin ışık mikroskobunda değerlendirilmesi
  Özet  PDF
 • Cilt 13, Sayı 1 (2006) - Araştırma Makaleleri
  Metamizol sodyumun sıçan karaciğer, böbrek ve akciğer dokuları üzerine etkisi
  Özet  PDF
 • Cilt 13, Sayı 2 (2006) - Araştırma Makaleleri
  Akut diazinon toksisitesinin testis dokusunda oluşturduğu histolojik değişiklikler ve bu değişikliklere C vitamini ve E vitaminin etkisi
  Özet  PDF
 • Cilt 14, Sayı 1 (2007) - Derlemeler
  Yüz ve çene gelişimine etki eden faktörler
  Özet  PDF