Yazar Detayları

Öztürk, Mustafa

 • Cilt 4, Sayı 3 (1997) - Araştırma Makaleleri
  Kayseri İli Hacılar İlçesi'nde Yaşlıların Sigara İçme Alışkanlığı
  Özet  PDF
 • Cilt 5, Sayı 3 (1998) - Araştırma Makaleleri
  Kılıç Köyü 0-14 Yaş Grubu Erkek Çocuklarda İnmemiş Testis ve Retraktif
  Özet  PDF
 • Cilt 5, Sayı 4 (1998) - Araştırma Makaleleri
  Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri ile Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin AiDS'e İlişkin Düşünce ve Tavırları ve AİDS Bilgi Düzeyleri
  Özet  PDF
 • Cilt 6, Sayı 1 (1999) - Araştırma Makaleleri
  Isparta İli Gönen İlçesinde Guatr Sıklığı ve Bu Durumu Etkileyen Çeşitli
  Özet  PDF
 • Cilt 6, Sayı 1 (1999) - Araştırma Makaleleri
  Isparta Yedişehitler Sağlık Ocağı Bölgesi'ndeki 0-24 Aylık Bebek ve Çocuklarda Anne Sütü Alma Durumu
  Özet  PDF
 • Cilt 6, Sayı 1 (1999) - Derlemeler
  Cumhuriyet Dönemi'nde Sağlık Hizmetleri
  Özet  PDF
 • Cilt 7, Sayı 1 (2000) - Araştırma Makaleleri
  İsparta Yedişehitler Sağlık Ocağı Bölgesi'ndeki 4-24 Aylık Çocuklarda Ek Besinlere Geçiş Dönemin İncelenmesi
  Özet  PDF
 • Cilt 7, Sayı 2 (2000) - Araştırma Makaleleri
  Isparta'da Sağlık Ocaklarında Yapılan Ev Halkı Tespit Fişi (ETF) Çalışmalarının Değerlendirilmesi
  Özet  PDF
 • Cilt 7, Sayı 2 (2000) - Araştırma Makaleleri
  SSK Kayseri Hastanesine Başvuran SSK Mensuplarının Çeşitli Sağlık Kuruluşlarından Yararlanma Durumu
  Özet  PDF
 • Cilt 7, Sayı 2 (2000) - Araştırma Makaleleri
  Isparta İl Merkezi'ndeki Erkek Berberlerin Hepatit-B Hakkındaki Bilgi Tutum Ve Davranışlarının Değerlendirilmesi
  Özet  PDF
 • Cilt 7, Sayı 2 (2000) - Araştırma Makaleleri
  Isparta Sağlık Ocaklarının 1996 ve 2000 Yılları Karşılaştırmalı Tanı Ve Tedavi Olanaklarının Değerlendirilmesi
  Özet  PDF
 • Cilt 7, Sayı 2 (2000) - Araştırma Makaleleri
  Isparta Gülistan ilköğretim Okulu Göz Taraması
  Özet  PDF
 • Cilt 7, Sayı 3 (2000) - Araştırma Makaleleri
  Isparta'da 2000 Yılı Polio Aşı Kampanyasında Halkın Kampanya ve Poliomyelit Hakkındaki Bilgileri
  Özet  PDF
 • Cilt 7, Sayı 4 (2000) - Araştırma Makaleleri
  Isparta'da Yurtta kalan Üniversite Öğrencilerinin sigara İçme durumu ve Anksiyete İle İlişkisi
  Özet  PDF
 • Cilt 7, Sayı 4 (2000) - Araştırma Makaleleri
  SDÜ Hastanesi Polikliniklerine Başvuranların Hastane Hizmetlerinden Memnuniyet Durumları
  Özet  PDF
 • Cilt 8, Sayı 1 (2001) - Araştırma Makaleleri
  Isparta'daki Sağlık Ocaklarında Görev Yapan Ebelerin Kendi Kendine Meme Muayenesine İlişkin Bilgi ve Tutumları
  Özet  PDF
 • Cilt 8, Sayı 2 (2001) - Araştırma Makaleleri
  Ebe ve Hemşirelerin Mesleki Sorunları ve Anksiyete İle İlişkisi
  Özet  PDF
 • Cilt 8, Sayı 2 (2001) - Araştırma Makaleleri
  İsparta'da Huzurevlerinde Kalanların Sosyo- Ekonomik ve Sağlık Durumları İle Huzurevlerinin İmkanları Hakkında Düşünceleri
  Özet  PDF
 • Cilt 8, Sayı 2 (2001) - Araştırma Makaleleri
  Isparta'da Ortaöğretimde Okuyan Öğrencilerin Sigara İçme Durumu
  Özet  PDF
 • Cilt 10, Sayı 1 (2003) - Araştırma Makaleleri
  Kayseri ili Hacılar ilçesindeki on yıllık (1986-1995) ölüm kayıtlarının değerlendirilmesi
  Özet  PDF
 • Cilt 11, Sayı 2 (2004) - Araştırma Makaleleri
  Bebeklerde maternal kızamık antikorlarının kaybolması
  Özet  PDF
 • Cilt 12, Sayı 4 (2005) - Araştırma Makaleleri
  Isparta ili Verem Savaş Dispanseri’ne başvuran hastaların değerlendirilmesi
  Özet  PDF
 • Cilt 12, Sayı 2 (2005) - Araştırma Makaleleri
  İlköğretim Öğrencilerinde Obezite Gelişimini Etkileyen
  Özet  PDF
 • Cilt 14, Sayı 4 (2007) - Araştırma Makaleleri
  Isparta il merkezi pazar yerlerinde satılan süt ve süt ürünlerine hijyenik bakış
  Özet  PDF
 • Cilt 18, Sayı 4 (2011) - Araştırma Makaleleri
  Isparta İl Merkezinde Görevli Öğretmenlerin İlkyardım Bilgi Düzeyleri Ve Tutumları
  Özet  PDF