Yazar Detayları

Yıldız, Mustafa

 • Cilt 7, Sayı 3 (2000) - Araştırma Makaleleri
  Isparta Bölgesinde Tiroid Nodulu Olan. Hastaların Patoloji, Ultrasonografi ve Sintigrafi Bulgularının Karşılaştırılması
  Özet  PDF
 • Cilt 8, Sayı 2 (2001) - Derlemeler
  Nonkomlike Safra Kesesi Taşı Hastalığında Karaciğer Fonksiyonlarının Hepatobiliyer Sintigrafı ile Değerlendirilmesi
  Özet  PDF
 • Cilt 10, Sayı 1 (2003) - Olgu Sunumları
  Kalsiyum tedavisi alan osteoporotik bir olguda yalancı negatif BMD bulgusu
  Özet  PDF
 • Cilt 12, Sayı 3 (2005) - Olgu Sunumları
  Teşhis mi şans mı? Panoramik radyografda iki genç kadın hastanın osteoporoz teşhisi (olgu raporu)
  Özet  PDF
 • Cilt 13, Sayı 3 (2006) - Araştırma Makaleleri
  Tc 99m-MDP nin kemik mineral yoğunluğu değerlerine etkisi
  Özet  PDF
 • Cilt 14, Sayı 3 (2007) - Araştırma Makaleleri
  Meme kanserinin tespitinde Tc-99m MIBI meme sintigrafisi, mamografi ve ultrasonografi yöntemlerinin etkinliklerinin karşılaştırılması
  Özet  PDF
 • Cilt 14, Sayı 4 (2007) - Araştırma Makaleleri
  Atipik Yerleşimli Paratiroid Adenomunun Gama Probe ile Tespiti:Olgu Sunumu
  Özet  PDF