Yazar Detayları

Dilbaz, Nesrin

  • Cilt 6, Sayı 4 (1999) - Araştırma Makaleleri
    Depresyon İçin Fluoksetin Tedavisi Gören Kadınlarda Sister-Chromatid Exchange Analizi
    Özet  PDF