Yazar Detayları

Uçkan, Petek

  • Cilt 2, Sayı 1 (1995) - Araştırma Makaleleri
    Gaita Kültürlerinden İzole Edilen Salmonella ve Shigella Suşlarmın Çeşitli Antibiyotiklere Duyarlılıkları
    Özet  PDF