Yazar Detayları

Türkaslan, Süha

  • Cilt 15, Sayı 1 (2008) - Araştırma Makaleleri
    Dual sertleşen bir yapıştırma simanının farlı bitirme ve parlatma işlemleri ardından yüzey özelliklerinin incelenmesi: sem çalışması
    Özet  PDF
  • Cilt 15, Sayı 4 (2008) - Olgu Sunumları
    Dudak damak yarığının overdenture ile rehabilitasyonu
    Özet  PDF