Yazar Detayları

Kılıç, Sahir

  • Cilt 2, Sayı 2 (1995) - Araştırma Makaleleri
    Yüzeyel Mesane Tümörü Tedavisinde Transüretral Nd:YAG Laser ile Transüretral Elektrorezeksiyon Sonuçlarının Karşılaştırılması
    Özet  PDF