Yazar Detayları

Arıkan, Salih

  • Cilt 14, Sayı 2 (2007) - Araştırma Makaleleri
    Tavuklardan izole edilen E.coli, klebsiella ve enterokoklarda antibiotik duyarlılık durumları
    Özet  PDF