Yazar Detayları

Başkurt, Selma

  • Cilt 6, Sayı 4 (1999) - Araştırma Makaleleri
    Balıkesir Merkez 6 Nolu Sağlık Ocağı Bölgesinde Çocuk Sahibi Annelerin Emzirmeleri Hakkında Bir Araştırma
    Özet  PDF
  • Cilt 6, Sayı 4 (1999) - Araştırma Makaleleri
    Balıkesir Merkez 7 Nolu Sağlık Ocağı Bölgesinde 0-6 Yaş Çocuk Sahibi Annelerin Beslenme Konusundaki Bilgi ve Davranışları
    Özet  PDF