Yazar Detayları

Tural Hesapcıoğlu, Selma

  • Cilt 17, Sayı 4 (2010) - Araştırma Makaleleri
    Cinsel İstismar Mağduru Olan Çocukların Başvuru Şekilleri, Klinik ve Sosyodemografik Özellikleri. Referral types of sexually abused children and their clinic and sociodemographic features.
    Özet  PDF