Yazar Detayları

Ekemen, Serdar

  • Cilt 6, Sayı 1 (1999) - Araştırma Makaleleri
    Kas Gevşekliği Gerektirmeyen Operasyonlarda Laringeal Maske (LMA) ile Endotrakeal Tüpün (ETT) Karşılaştırılması
    Özet  PDF