Yazar Detayları

Sert, Sevda

  • Cilt 13, Sayı 4 (2006) - Araştırma Makaleleri
    Tiroid lezyonlarında tiroid ince iğne aspirasyon biyopsisi vehistopatoloji sonuçlarının karşılaştırılması
    Özet  PDF