Yazar Detayları

Kosacı Akdeniz, Sevgi

  • Cilt 12, Sayı 4 (2005) - Araştırma Makaleleri
    Boş sella sendromu ve psödotümör serebriye sekonder izole altinci sinir paralizisi
    Özet  PDF
  • Cilt 13, Sayı 4 (2006) - Araştırma Makaleleri
    Çok düşük doğum ağırlıklı bebeklerde total parenteral beslenme ilişkili kolestaz ve ursodeoksikolik asit tedavisinin etkinliği
    Özet  PDF