Yazar Detayları

Minkar, Tahsin

  • Cilt 7, Sayı 3 (2000) - Araştırma Makaleleri
    Isparta Bölgesinde Tiroid Nodulu Olan. Hastaların Patoloji, Ultrasonografi ve Sintigrafi Bulgularının Karşılaştırılması
    Özet  PDF
  • Cilt 8, Sayı 2 (2001) - Derlemeler
    Nonkomlike Safra Kesesi Taşı Hastalığında Karaciğer Fonksiyonlarının Hepatobiliyer Sintigrafı ile Değerlendirilmesi
    Özet  PDF