Yazar Detayları

Taş, Tekin

  • Cilt 15, Sayı 2 (2008) - Araştırma Makaleleri
    Reprodüktif çağdaki kadınlarda toksoplazmozis seroprevalansı
    Özet  PDF
  • Cilt 19, Sayı 3 (2012) - Araştırma Makaleleri
    Romatoid Artritli Hastalarda Anti–Siklik Sitrülinize Peptit ( Anti-CCP) Antikorunun ve IL-6 Seviyelerinin Klinik Aktiviteyle İlişkisi
    Özet  PDF