Yazar Detayları

Demirdal, Tuna Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

  • Cilt 18, Sayı 1 (2011) - Araştırma Makaleleri
    KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİNDE TESPİT EDİLEN CERRAHİ ALAN İNFEKSİYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: İKİ YILLIK VERİLER
    Özet  PDF