Yazar Detayları

Kuyumcuoğlu, Umur

  • Cilt 4, Sayı 2 (1997) - Araştırma Makaleleri
    İntrauterin Büyüme Geriliği ile Lupus Antikoagülan Antikor Varlığı Arasındaki İlişkinin Araştırılması
    Özet  PDF
  • Cilt 4, Sayı 2 (1997) - Olgu Sunumları
    Adneksîyal Kitle Ayırıcı Tanısında Üriner Sistem Anomalileri: Bir Megaüreter ve Bir Ektopik Pelvik Böbrek Olgularının Sunusu
    Özet  PDF