Yazar Detayları

Türker, Yasin

 • Cilt 15, Sayı 4 (2008) - Araştırma Makaleleri
  Koroner arter anevrizmalı hastaların anjiyografik ve klinik özellikleri: 52 hastanın retrospektif incelenmesi ve literatürün gözden geçirilmesi
  Özet  PDF
 • Cilt 16, Sayı 4 (2009) - Araştırma Makaleleri
  N-asetil sistein`in supraventriküler taşikardi ablasyonundan sonra indüklenen atriyal fibrilasyonun neden olduğu atriyal efektif refrakter periyod kısalması ve klinik takipte orijinal aritmi nüksü ve atriyal fibrilasyon gelişme sıklığı üzeri
  Özet  PDF
 • Cilt 16, Sayı 4 (2009) - Araştırma Makaleleri
  Evaluation of thyroid function tests in patients with mitral valve prolapse
  Özet  PDF
 • Cilt 18, Sayı 2 (2011) - Olgu Sunumları
  Egzersiz testi normal olan bir olguda ciddi ana koroner arter darlığının izlenmesi
  Özet  PDF
 • Cilt 17, Sayı 1 (2010) - Araştırma Makaleleri
  İzole koroner arter ektazisi olan hastalarda plazma asimetrik dimetil arginin düzeyleri
  Özet  PDF
 • Cilt 17, Sayı 3 (2010) - Olgu Sunumları
  Turner sendromu ve tamponada yol açan perikardiyal efüzyon birlikteliği: olgu sunumu
  Özet  PDF
 • Cilt 19, Sayı 1 (2012) - Olgu Sunumları
  Göğüse futbol topu çarpması sonrası senkop geçiren ve atriyoventriküler tam blokun eşlik ettiği hipertrofik nonobstrüktif kardiyomiyopatili bir olguda takılabilir kardiyoverter defibrilatör uygulaması
  Özet  PDF