Yazar Detayları

Sönmez, Yonca

 • Cilt 16, Sayı 3 (2009) - Araştırma Makaleleri
  Isparta Merkez İlçe Verem Savaşı Dispanseri’nde Kayıtlı Tüberküloz Vakalarının Özellikleri ve Dispanser Kayıtlarının Yeterlilik Durumu: 2000-2007 Yılları
  Özet  PDF
 • Cilt 19, Sayı 4 (2012) - Araştırma Makaleleri
  BİR SAĞLIK OCAĞI BÖLGESİ’NDE 20 YAŞ VE ÜZERİ KADINLARIN MEME VE SERVİKS KANSERİ ERKEN TANISINA İLİŞKİN DAVRANIŞLARI*
  Özet  PDF
 • Cilt 19, Sayı 1 (2012) - Araştırma Makaleleri
  Prevalence of the metabolic syndrome among adults in a family health center in Turkey
  Özet  PDF
 • Cilt 22, Sayı 4 (2015) - Araştırma Makaleleri
  Isparta İl Merkezinde Görev Yapan Toplum Lideri Bazı Meslek Gruplarının Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Değerlendirilmesi
  Özet  PDF