Yazar Detayları

Türköz, Yusuf

  • Cilt 11, Sayı 2 (2004) - Araştırma Makaleleri
    2,4-Diklorofenoksiasetik asit'in ikinci çapraz yavruların böbreğinde bazı antioxidant enzimlerin aktiviteleri üzerine etkisi
    Özet  PDF