Yazar Detayları

Selamoğlu, Zeliha

  • Cilt 11, Sayı 3 (2004) - Araştırma Makaleleri
    Melatonin'in intestinal iskemi-reperfüzyonda 6-fosfoglukonat dehidrogenaz aktivitesi üzerine etkisi
    Özet  PDF