Konu başlığı indeksini tarayın


 
Sayı Başlık
 
Cilt 6, Sayı 2 (1999) Erişkin ve Çocuklarda Egzersizin Üriner Kreatinin Atılımına Etkisi Özet   PDF
Osman Genç, Günfer Turgut, M.Fehmi Özgüner, Bünyamin Kaptanoğlu, Gülen Vural
 
Cilt 12, Sayı 2 (2005) Erişkinde nadir bir akut karın sebebi olarak primer omentum torsiyonu: olgu sunumu Özet   PDF
İbrahim Barut, Ömer Rıdvan Tarhan, Celal Çerçi, Hasan Dinelek, Mahmut Bülbül
 
Cilt 5, Sayı 2 (1998) Erkek Çocuklarda Egzersiz Sonrası Proteinim Özet   PDF
Günfer Turgut, Süleyman Demir, Osman Genç
 
Cilt 14, Sayı 4 (2007) Erkek infetilitesinde genetik değerlendirme Özet   PDF
Pınar Aslan Koşar, Nurten Özçelik
 
Cilt 6, Sayı 3 (1999) Erken (28-37. Gebelik Haftaları Arasında) Doğumlarda Mediko-Sosyal Risk Faktörlerinin İncelenmesi Özet   PDF
Şükran Kopal, Ali Acar, Ünzile Girişgin, Metin Çapar, Cemalettin Akyürek
 
Cilt 13, Sayı 2 (2006) Erken dönem glomus timpanikum Özet   PDF
Murat Yarıktaş, Giray Aynalı, Fehmi Döner, Nilgün Kapucuoğlu
 
Cilt 3, Sayı 4 (1996) Erken Gebelikte Transvajinal Sonografinin Yeri Özet   PDF
Fatma Gül Aksoy, Hale Aktun, Firuzan Esen
 
Cilt 15, Sayı 4 (2008) Erken membran rüptürü olan 36-42 haftalık gebelerde maternal ve fetal sonuçlar Özet   PDF
Aydın Kösüş, Nermin Kösüş, Metin Çapar
 
Cilt 3, Sayı 3 (1996) Erken Mide Kanseri: Tanı - Tedavi-Takip Özet   PDF
Recep Çetin, Muammer Karaayvaz, Gündüz Tunç, Meltem Çetin, Hilmi Kocaoğlu, Salim Demirci
 
Cilt 23, Sayı 1 (2016) Erzurum ilinde servikal kanser taramalarında epitelyal hücre anormalliği sıklığı ve ASC-US tanısı alanların kontrol smearlerinin değerlendirilmesi Özet   PDF
Şenay ERDOĞAN DURMUŞ, Sevilay AKALP ÖZMEN, İlknur ÇALIK, Ali KURT, Hilal BALTA, Ebru ŞENER, Mehmet Eşref KABALAR, Esra ÇINAR TANRIVERDİ
 
Cilt 2, Sayı 3 (1995) Etimesgut Devlet Hastanesi Kulak Burun Boğaz Polikliniğine Başvuran Hastaların Epidemiyolojik Özellikleri Özet   PDF
Harun Doğru, Oğuz İnceer
 
Cilt 20, Sayı 1 (2013) ETKİN BİR SUNU HAZIRLAMA ÜZERİNE BİR ÖZEL ÇALIŞMA MODÜLÜ ÖRNEĞİ Özet   PDF
Mustafa Kemal Alimoğlu, Erol Gürpınar, Göksel Güzel, İlker Ata Şahin, Altan Tekin, Fırat Yazıcı, Metin Yeşiltepe, Sercan Ünal, Lütfiye Bikem Süzen
 
Cilt 16, Sayı 4 (2009) Evaluation of thyroid function tests in patients with mitral valve prolapse Özet   PDF
Yasin Türker, Mehmet Özaydın, Gürkan Acar, Mustafa Özgül, Yeşim Hoşcan, Ercan Varol, Abdullah Doğan, Doğan Erdoğan
 
Cilt 16, Sayı 4 (2009) Evcil hayvanlarda MRSA taşıyıcılığı Özet   PDF
Ekrem Kireçci
 
Cilt 18, Sayı 3 (2011) EXPRESSİON OF VEGF AND MMP-2 İN UTERİNE LEİOMYOMA AND CORRELATİON WİTH ANGİOGENESİS Özet   PDF
Çiğdem Tokyol, Fatma Aktepe, Fatma Hüsniye Dilek, Mehmet Yılmazer
 
Cilt 4, Sayı 2 (1997) Eğirdir Kemik Hastalıkları Hastanesi'nde Yatarak Tedavi Gören Kemik Eklem Tüberkülozla Olguların Araştırılması Özet   PDF
Ahmet Akkaya, Mehmet Ünlü, Erhan Turgut
 
Cilt 6, Sayı 1 (1999) Fanconi Anemide Parmak İzi ve Avuç İçi Örnekleri Özet   PDF
M.Hakan Polat
 
Cilt 7, Sayı 1 (2000) Farklı Tavuk Irklarına Ait Yumurtalarda Yağ Asit Düzeyleri Özet   PDF
Nihat Mert, Şahsene Anar, Handan Gündüz, Uğur Günşen, İlker Hoşgör
 
Cilt 14, Sayı 2 (2007) Farklı ışık kaynakları ile polimerize edilen kompozit, kompomer ve rezin modifiye cam iyonomer siman materyallerinin su emilimi ve suda çözünürlük düzeylerinin incelenmesi Özet   PDF
Çiğdem Küçükeşmen, D.Derya Öztaş, H.Cenker Küçükeşmen, Selim Erkut
 
Cilt 21, Sayı 2 (2014) FASUDİL UMBLİKAL VEN ENDOTELİNDE HÜCRE PROLİFERASYONUNU ARTIRIYOR Özet   PDF
kenan ahmet türkdoğan, Fatma Mutlu KUKUL GÜVEN, Figen TUNALI TÜRKDOĞAN, Mustafa KARABACAK, Hikmet ORHAN, Zübeyde AKIN POLAT, Oğuz KARAHAN
 
Cilt 11, Sayı 3 (2004) Febril konvülziyonda yeni yaklaşımlar Özet   PDF
Ali Ayata
 
Cilt 6, Sayı 4 (1999) Fenobarbital Uygulamasında Intravenöz ve Intraosseöz Yolların Karşılaştırılması Özet   PDF
Ruşen Dündaröz, A.Zafer Çalışkaner, Tümer Türkbay, Ali Sızlan, Tuncer Değim, Faysal Gök, Tahir Özışık
 
Cilt 12, Sayı 1 (2005) Fetal akrani vakalarında erken tanı’nın önemi: iki olgunun sunumu Özet   PDF
Hasan Şahiner
 
Cilt 12, Sayı 2 (2005) Fetal büyümeye etki eden çevresel faktörler Özet   PDF
Esra Çetin, M.Ali Malas
 
Cilt 13, Sayı 2 (2006) Fetal büyümeye etki eden maternal faktörler Özet   PDF
Kadir Desticioğlu, M.Ali Malas
 
Cilt 18, Sayı 2 (2011) FETAL DÖNEMDE FEMUR DİSTALİNİN MORFOMETRİK GELİŞİMİ Özet   PDF
esra koyuncu, osman sulak, gülnur özgüner, neslihan cankara, soner albay, mehmet ali malas
 
Cilt 6, Sayı 4 (1999) Fetal Dönem Boyunca Umbilikal Damarların İntraabdominal Bölümünün Işık Özet   PDF
M.Ali Malas, Osman Sulak, Alpaslan Gökçimen, Aliye Sarı
 
Cilt 12, Sayı 2 (2005) Fetal dönemde üst ve alt ekstremite arasındaki büyüme oranları Özet   PDF
Mehmet Ali Malas, Şevkinaz Doğan, E.Hilal Evcil, Kadir Desdicioğlu, S.Murat Tağıl, Osman Sulak, Esra Çetin
 
Cilt 14, Sayı 1 (2007) Fetal dönemde fetal yaşın belirlenmesi Özet   PDF
Mehmet Ali Malas, Kadir Desticioğlu, Neslihan Cankara, Emine Hilal Evcil, Gülnur Özgüner
 
Cilt 12, Sayı 1 (2005) Fetal dönemde toraks ve abdomen arasındaki büyüme oranları Özet   PDF
M.Ali Malas, Bahadır Üngör, Osman Sulak, Soner Albay, E.Hilal Evcil, Esra Çetir
 
Cilt 4, Sayı 4 (1997) Fetal Solunum Hareketleri ve Adenozin Özet   PDF
Günfer Turgut
 
Cilt 3, Sayı 4 (1996) Fibromyalji ve Meslek Özet   PDF
Zeliha Ünlü
 
Cilt 13, Sayı 2 (2006) Fibromyalji’li hastalarda serum 25-hidroksi D vitamini ve parathormon düzeyleri Özet   PDF
Mahmut Yener, Selami Akkuş
 
Cilt 1, Sayı 1 (1994) Fonksiyonel Endoskopik Sinüs Cerrahisi Özet   PDF
Harun Doğru Doğru, Orhan Gedikli, Fehmi Döner
 
Cilt 6, Sayı 3 (1999) Foramen Ovale'nin 2. ve 3. Trimestr İnsan Fetuslarmda Morfolojik ve Morfometrik Olarak İncelenmesi Özet   PDF
Ahmet Salbacak, İ.İlknur Uysal
 
Cilt 7, Sayı 4 (2000) Fotodinamik Tedavi Özet   PDF
Demet Kesici, Mehmet Yıldırım
 
Cilt 2, Sayı 1 (1995) Gaita Kültürlerinden İzole Edilen Salmonella ve Shigella Suşlarmın Çeşitli Antibiyotiklere Duyarlılıkları Özet   PDF
Birdal Yorgancıgil, Petek Uçkan, Deniz Tezeren, Neriman Balaban, Süheyla Öztürk
 
Cilt 5, Sayı 2 (1998) Gastrik Karsinoid Tümör (Olgu Sunumu) Özet   PDF
Celal Çerçi, Recep Çetin, Aliye Sarı, Salim Demirci
 
Cilt 2, Sayı 1 (1995) Gastrointestinal Karsinoid Tümörler Özet   PDF
Ekmel Tezel, Mehmet Kürşat Bozkurt, Neşet Hayri Gökok
 
Cilt 13, Sayı 3 (2006) Gastrointestinal sistem amiloidozisine bağlı demir eksikliği anemisi: olgu sunumu Özet   PDF
Osman Aydın, Mehmet Şahin, Ülkü Ergene, İbrahim Metin Ciriş
 
Cilt 7, Sayı 2 (2000) Gastrointestinal Sistem Malignitelerinde Preoperatif Radyolojik Görüntülemenin Rolü Özet   PDF
Koray Okur, Recep Çetin, Meltem Çetin, Mahmut Bülbül
 
Cilt 12, Sayı 1 (2005) Gastrointestinal sistemde yara iyileşmesi Özet   PDF
Bülent Kılıçoğlu, Sibel Serin Kılıçoğlu, Veli Çağatay Göçen
 
Cilt 5, Sayı 4 (1998) Gaziantep Kırsalında Evli Kadın ve Erkeklerin Aile Planlaması Konusundaki Bilgi, Tutum, Davranışları ve Farklı Cins Gruplarına Yapılan Eğitimin Etkisi Özet   PDF
Servet Özgür, A.İhsan Bozkurt, Birgül Özçırpıcı
 
Cilt 3, Sayı 2 (1996) Göller Bölgesindeki İnsüline Bağımlı Olmayan Diabetli Kadınlarda Vajinal Flora Değerlendirilmesi Özet   PDF
Hakan Kaya, Birdal Yorgancıgil, Mehmet Bahçeci, Mustafa Demirci, Yasemin Babar, Mustafa Arda
 
Cilt 13, Sayı 3 (2006) Göz içi basınç ölçümünde hata kaynakları Özet   PDF
Ufuk Şahin Tığ
 
Cilt 14, Sayı 2 (2007) Göz içi irrigasyon solüsyonları ve klinik kullanımları Özet   PDF
Aykut Arslan Yıldız, Baran Nadi Cengiz, Yavuz Bardak
 
Çocuk Özel Sayısı Göğüs ağrısı ile başvuran bir adölesanda ilaca bağlı özofajit Özet   PDF
Tuğba Koca, Tolga Coşgun Demirekin, Mustafa Akçam
 
Cilt 12, Sayı 1 (2005) Göğüs hastalıkları konsültasyonu yapılan olguların değerlendirilmesi Özet   PDF
Önder Öztürk, Abdullah Ünlü, H.Bircan Bircan, Ünal Şahin, Ahmet Akkaya
 
Cilt 19, Sayı 1 (2012) Göğüse futbol topu çarpması sonrası senkop geçiren ve atriyoventriküler tam blokun eşlik ettiği hipertrofik nonobstrüktif kardiyomiyopatili bir olguda takılabilir kardiyoverter defibrilatör uygulaması Özet   PDF
Mehmet Özaydın, Selahattin Akçay, Yasin Türker, Atilla İçli
 
Cilt 8, Sayı 4 (2001) Günübirlik Cerrahi ve Spiral Anestezi Özet   PDF
Lütfi Yavuz, Füsun Eroğlu, Ayşegül Uçar, Berit Gökçe Ceylan, Mesut Özsoy
 
Cilt 12, Sayı 3 (2005) Günümüzden geleceğe nükleer kardiyoloji Özet   PDF
Berna Okudan, F.Meltem Üçok
 
Cilt 3, Sayı 3 (1996) Gürültülü Ortamda Çalışan İşçilerde Magnezyum ve Kortizol Düzeylerinin Karşılaştınlması Özet   PDF
Ramazan Özcankaya, Namık Delibaş, Harun Doğru, Orhan Gedikli, Fatma Boz
 
Cilt 2, Sayı 4 (1995) Gürültüye Bağlı İşitme Kaybında Serum Lipid Düzeyleri Özet   PDF
Namık Delibaş, Orhan Gedikli, Harun Doğru, Veysel Tahan
 
Cilt 20, Sayı 3 (2013) Geç Dönem Gebelikte Mitral Kapak Trombozu: Olgu Sunumu. Özet   PDF
Şenol GÜLMEN, Berit Gökçe Ceylan, Fisun Eroğlu, Hüseyin Okutan
 
Cilt 3, Sayı 3 (1996) Geç Epilepsi: 100 Olgu Analizi Özet   PDF
Süleyman Kutluhan, Levent Aykut
 
Cilt 1, Sayı 1 (1994) Geç Ortaya Çıkan Travmatik intraserebral Hematomlar Özet   PDF
Mustafa Balevi, Erdal Kalkan
 
Cilt 23, Sayı 3 (2016) Geç Yaşta Saptanan Bir Pulmoner Konjenital Anomali Olgusu - Konjenital Kistik Adenomatoid Malformasyon Özet   PDF
Zahide Alaçam, Neşe Dursunoğlu, Furkan Ufuk, Erhan Uğurlu, Ali İhsan Yıldız
 
Cilt 12, Sayı 3 (2005) Gebe Hastada Ovaryan Torsion Tanısında MRG Özet   PDF
Mert Köroğlu, Mustafa Yalçın, Bahattin Baykal, Harun Yıldız, Ahmet Yeşildağ, Orhan Oyar
 
Cilt 18, Sayı 1 (2011) Gebelik esnasında diazinon’a maruz kalan gebe ratların yenidoğan yavrularının akciğer dokusunda oluşan morfolojik değişiklikler ve bu değişikliklere kafeik asit fenetil ester’in etkisinin araştırılması Özet   PDF
Osman Sulak, Seyhan Çankaya, Gülnur Özgüner, Orhan Baş, Önder Şahin, Ahmet Songur
 
Cilt 19, Sayı 1 (2012) Gebelik ve Tanısal Radyasyon Özet   PDF
Önem Löker Altıntaş, Zeynep Aydıncı, Mert Köroğlu, Ahmet Yeşildağ
 
Cilt 5, Sayı 2 (1998) Gebelikte Betametazon Uygulamasının Maternal Hematolojik Etkileri Özet   PDF
Baha Oral, Tanju Mandal, Demir Özbaşar
 
Cilt 3, Sayı 3 (1996) Gebelikte Demir Tedavisiyle Serbest Radikal Oluşumu ve Antioksidan Tedaviyle Karşılanması Özet   PDF
Hakan Kaya, Namık Delibaş, Ali Acar, Yasemin Babar, M.Okan Özkaya, Tanju Mandal, Çağatay Göçen
 
Cilt 3, Sayı 3 (1996) Gebelikte Demir Tedavisiyle Serbest Radikal Oluşumu ve Antioksidan Tedaviyle Karşılanması Özet   PDF
Hakan Kaya, Namık Delibaş, Yasemin Babar, Mustafa Serteser, Veysel Tahan, Fatma Filiz Arı
 
Cilt 4, Sayı 4 (1997) Gebelikte Noneklamptik tik Epileptik Nöbet (Gestasyonel Epilepsi) Özet   PDF
Baha Oral, Karsel Ertekin
 
Cilt 3, Sayı 4 (1996) Gebelikte ve Postpartum Erken Dönemde Serbest Radikal Oluşumu ve Antioksidan Enzim Düzeyleri Özet   PDF
Metin Çapar, Veysel Tahan, Mustafa Serteser, M.Okan Özkaya
 
Cilt 3, Sayı 3 (1996) Gebelikte ve Postpartum Erken Dönemde ve Yenidoğanda Cu ve Zn Düzeyleri Özet   PDF
Hakan Kaya, Ali Acar, Meltem Çetin, Tanju Mandal, Yasemin Babar, Çağatay Göçen, M.Okan Özkaya, İbrahim Güngör
 
Cilt 6, Sayı 3 (1999) Gebeliğe Bağlı Hipertansiyon Olgularının Analizi Özet   PDF
Ali Acar, Çetin Çelik, Oğuzhan Gönenç, Metin Çapar, Cemalettin Akyürek
 
Cilt 7, Sayı 4 (2000) Gebeliğin İntrahepatik Kolestazı: İki Olgu Sunumu Özet   PDF
Handan Kelekçi, Peter K. Kohl, Sefa Kelekçi, Ömer Klavuz
 
Cilt 17, Sayı 2 (2010) GEBELİKTE BEL AĞRISI VE LOMBER DİSK HERNİSİNE YAKLAŞIM Özet   PDF
Nilgün Şenol, Tamer Karaaslan
 
Cilt 20, Sayı 1 (2013) GENÇ BİR HASTADA TOTAL UTERİN PROLAPSUS TEDAVİSİNDE MODİFİYE CARTER-THOMASON OPERASYONU: OLGU SUNUMU Özet   PDF
esra nur tola, MEHMET OKAN ÖZKAYA
 
Cilt 12, Sayı 2 (2005) Genel cerrahi dersinde görsel-işitsel araçların kullanılmasında öğrenci tercihleri Özet   PDF
Ömer Rıdvan Tarhan, İbrahim Barut, Celal Çerçi, Sibel Yeşildal, Erol Eroğlu, Mahmut Bülbül
 
Cilt 2, Sayı 1 (1995) Gerçek Stress İnkontinanslı Kadınlarda Preoperatif ve Postoperatif Özet   PDF
T.Ahmet Serel, Mete Güngör, Orhan Göğüs, Hakan Gemalmaz
 
Cilt 11, Sayı 1 (2004) Geriatrik yaş grubunda çimentolu kalça protezi uygulamasının santral sıcaklık ve hemodinamik değişikliklere etkisi Özet   PDF
Lütfi Yavuz, Füsun Eroğlu, Berit G. Ceylan, Ayşegül Uçar, Ethem F. Mumcu
 
Cilt 21, Sayı 4 (2014) Girişimsel Radyolojideki Sessiz Tehlike Özet   PDF
Selçuk YAŞAR, Mustafa SAYGIN, Gürsel ÇETİNKAYA, Tuna PARPAR
 
Cilt 5, Sayı 3 (1998) Granüler Hücreli Myoblastom (Olgu Sunumu) Özet   PDF
Aliye Sarı, Özden Çandır, Halil İ. Saraçoğlu
 
Cilt 2, Sayı 3 (1995) Habituel Abortus Vakalarında C3-C4 Değerleri Özet   PDF
Yılmaz Atay, İ.Cüneyt Evrüke, Levent Toksöz, Aytekin Altınbaş
 
Cilt 14, Sayı 4 (2007) Hareketli polietilen insertli ve sabit polietilen insertli Diz protezi uyguladığımız hastaların orta dönem sonuçlarının değerlendirilmesi Özet   PDF
Tolga Atay, Osman Gazi Aksoy, Nevres Hürriyet Aydoğan
 
Cilt 11, Sayı 1 (2004) Hastane infeksiyonu etkeni enterobakterilerde beta-laktam antibiyotiklere duyarlılık ve ESBL sıklığının araştırılması Özet   PDF
Füsun Zeynep Akçam, İbak Gönen, Onur Kaya, Güler Yaylı
 
Cilt 20, Sayı 3 (2013) Hastane Yatışı Olan Astım ve Tüberküloz Hastalarının Sosyodemografik Özelliklerinin, Depresyon ve Anksiyete Düzeylerinin Değerlendirilmesi Özet   PDF
Abdullah Akpınar, Servet Kayhan
 
Cilt 9, Sayı 4 (2002) Hastanelerde Kurum Ev idaresi Bölümü hizmetierinin önemi Özet   PDF
Kezban Işık
 
Cilt 17, Sayı 1 (2010) Hekim Haci Pasa’s (Physician Hadji Pasha) Brief Biography And His Opinions On Medical Deontology Özet   PDF
Çağatay Üstün
 
Cilt 7, Sayı 4 (2000) Helicobacter Pylori Eradikasyonunda kısaSüreli Uygulanan Dörtlü Tedavinin Etkinliği Özet   PDF
Serpil D. Aydın, Tankut Köseoğlu, Faruk çetin
 
Cilt 6, Sayı 2 (1999) Hellp Sendromlu Vakaların Değerlendirilmesi Özet   PDF
Çetin Çelik, Ali Acar, Oğuzhan Gönenç, Hüseyin Görkemli, Metin Çapar, Cemalettin Akyürek
 
Cilt 6, Sayı 3 (1999) Hematological Parameters in the Volatile Substance Sniffers Özet   PDF
Ruşen Dündaröz, Süleyman Ceylan, Metin Denli, Cengizhan Açıkel, Elvan Balım, Tahir Özışık
 
Cilt 5, Sayı 3 (1998) Hemodiyaliz Diyalizer Reuse ve Sürekli Ayaktan Periton Diyalizinin Serum Lipoprotein(a)Düzeylerine Etkisi) Özet   PDF
Fahrettin Gündoğan, Ahmet Yılmaz, Fatih Gültekin, Mehmet Gürbilek, Hüsamettin Vatansev
 
Cilt 18, Sayı 4 (2011) Hemodiyaliz Tedavisi Sırasında Meme Kanseri Tanısı Konan Hastaların Klinik Özelliklerinin Değerlendirilmesi Özet   PDF
sadık muallaoğlu, Murat Koçer
 
Cilt 15, Sayı 3 (2008) Hemşirelik-ebelik eğitiminde Süleyman Demirel Üniversitesiörneği: Isparta Sağlık Yüksekokulu İntörn öğrencilerinin klinik sahada entegre uygulaması ile ilgili bilgi ve tutumları Özet   PDF
Sıtkı Orak, Hikmet Orhan, Özlem Ağırman, Burcu Özgürce
 
Cilt 12, Sayı 4 (2005) Hentbol sporcularında dental travma: Ön çalışma Özet   PDF
Ayşe Diljin Keçeci, Erdal Eroğlu
 
Cilt 4, Sayı 2 (1997) Hepatolitiazis Özet   PDF
Metin Aydın
 
Cilt 14, Sayı 3 (2007) Herbisidlere maruz kalma ile koroner arter ektazisi arasındaki ilişki Özet   PDF
Mehmet Özaydın, Halil Kahraman, Ercan Varol, Süleyman M. Aslan, Abdullah Doğan, Ahmet Altınbaş
 
Cilt 22, Sayı 1 (2015) HERPES ZOSTER IN A 7-MONTH-OLD HEALTHY INFANT Özet   PDF
ASUDE KARA, HİLAL SEMRA ÇELEBİ
 
Cilt 2, Sayı 2 (1995) Herpetik Keratit Tedavisinde Trifluorothymidine ve Acyclovir Etkilerinin Karşılaştırılması Özet   PDF
Mustafa Durmuş, Orhan Baykal, İbrahim Koçer, Nihat Çağlar
 
Cilt 5, Sayı 2 (1998) Hipokloronatremik Metabolik Alkalozisle Seyreden İki Kistik Fibroz Olgusu Özet   PDF
Ömer Ceran, İlke Özahi, Elif Özbey, Savaş İnan
 
Cilt 3, Sayı 4 (1996) Histerektomi Vakalarının Klinik Özellikleri Özet   PDF
Hakan Kaya, Ali Acar, Tanju Mandal, M.Okan Özkaya, Çağatay Göçen
 
Cilt 16, Sayı 2 (2009) Horseshoe kidney incidentally detected on bone scintigraphy Özet   PDF
Mustafa Yildiz, Sureyya Cerci, Harun Suslu, Aslıhan Ilhan, Celal Cerci, Tolga Atay
 
Cilt 15, Sayı 3 (2008) Huzurevinde Yaşayan Bireylerde Oral Mukozal Durum Özet   PDF
H.Hüseyin Yılmaz, Derya Yıldırım
 
Cilt 23, Sayı 2 (2016) HİPOKSİ İLE İNDÜKLENEN FAKTÖR-1 ALFA (HIF-1α) C111A GEN POLİMORFİZMİ İLE HEMOGLOBİN KONSANTRASYONU ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI Özet   PDF
Muhammet Yusuf TEPEBAŞI, Nilüfer ŞAHİN CALAPOĞLU
 
Cilt 3, Sayı 2 (1996) Hırsutismde İnsüline Rezistans ve Lipid Düzeyi Değişiklikleri Özet   PDF
Hakan Kaya, Mehmet Akdoğan, Ali Acar, Veysel Tahan, Tanju Mandal, Yasemin Babar
 
Cilt 11, Sayı 4 (2004) Implantasyon ve moleküler etkileşimler Özet   PDF
Alpaslan Gökçimen, Safiye Temel
 
Cilt 13, Sayı 2 (2006) Incidence and morphology of the zuckerkandl’s tubercle: An anatomic dissection study Özet   PDF
Bülent Yalçın, Süleyman Murat Tağıl, Necdet Kocabıyık, Hasan Ozan
 
Cilt 13, Sayı 4 (2006) Incidental diagnosis of pseudoaneurysm of the thoracic aorta:An unusual late presentation Özet   PDF
Mehmet Özaydın, Ercan Varol, Ahmet Altınbaş, Turhan Yavuz, Erdoğan İbrişim
 
Cilt 15, Sayı 2 (2008) Increased intraocular pressure as an initial presentation of normal-pressure hydrocephalus Özet   PDF
Yavuz Bardak, Osman Çekiç, Handan Bardak, Memduh Kerman, Aykut Arslan Yıldız
 
Cilt 6, Sayı 3 (1999) Infertilite ve Endometriozis Özet   PDF
Metin Çapar, Ali Acar, Harun Toy, Mehmet Çolakoğlu, Cemalettin Akyürek
 
Cilt 15, Sayı 3 (2008) Insan lenfosit hücre kültüründe melatonin ve b-karotenin mitomisin C ile indüklenmiş kardeş kromatid deşişimi sıklışı üzerine in vitro etkileri Özet   PDF
Yasemin Soysal, Feride İffet Şahin, Sevda Menevşe
 
Cilt 3, Sayı 3 (1996) Intertrokanterik Kırıkların Eksternal Fiksatör İle Tedavisi Özet   PDF
Osman Gazi Aksoy, Yusuf Aşık, Metin Deniz Savaş, Yüksel Kavcu
 
Cilt 8, Sayı 3 (2001) Intrakraniyal Anevrizmalar (81 Olgunun Değerlendirilmesi) Özet   PDF
Aşkın Görgülü, Sebahattin Çobanoğlu, Osman Şimşek, Hakan Özsüer, M.Kemal Hamamcıoğlu
 
Cilt 5, Sayı 2 (1998) Intramuskuler Hemanjiom Özet   PDF
Aliye Sarı, Halil İ. Saraçoğlu, Özden Çandır, Mustafa Sarı
 
Cilt 1, Sayı 1 (1994) Intrauterin Beslenme Durumunun Değerlendirilmesinde Fetal ve Neonatal Antropometrik Ölçümler ve Skinfold Kalınlıkları Özet   PDF
Bahattin Tunç, Hakan Kaya, Sadettin Çalışkan, Mediha Öztan
 
Cilt 7, Sayı 4 (2000) Intraventriküler Hemoraji ve Evre 3 Retinopati Özet   PDF
Tamay Özkasacı, Nilgün Gökyayla, Şule Zilan, Gamze Kılıçoğlu, Serpil Değirmenci, Feray Güven, Aysu Say
 
Cilt 3, Sayı 2 (1996) Intumescentia Lumbosacralis'in Radyolojik Anatomisi Özet   PDF
M.Ali Malas, Ahmet Salbacak, Muzaffer Şeker, Mustafa Büyükmumcu, Beytullah Köylüoğlu
 
Cilt 18, Sayı 2 (2011) Investigating the Prevalence and Risk Factors of Nocturnal Enuresis among Children attending a Kindergarten in Ankara Özet   PDF
bilal bakır, hakan istanbulluoglu, remzi engin araz, sebahattin vurucu, hakan yaren
 
Cilt 12, Sayı 3 (2005) Isparta bölgesi kan donörlerinde hbsag ve anti-hcv seroprevalansı Özet   PDF
Selçuk Kaya, Buket Cicioğlu Arıdoğan, Ali K. Adiloğlu, Mustafa Demirci
 
Cilt 12, Sayı 2 (2005) Isparta bölgesinde mide kanserli hastalarda helikobakter pilori sıklığı Özet   PDF
Nermin Karahan, Sema Bircan, Nilgün Kapucuoğlu, Şirin Başpınar, Özden Çandır, Ersin Uskun
 
Cilt 7, Sayı 3 (2000) Isparta Bölgesinde Tiroid Nodulu Olan. Hastaların Patoloji, Ultrasonografi ve Sintigrafi Bulgularının Karşılaştırılması Özet   PDF
Mustafa Yıldız, Tahsin Minkar, Mehmet Numan Tamer
 
Cilt 2, Sayı 3 (1995) Isparta Bölgesindeki İlkokul Öğrencileri Arasında Barsak Parazitleri Özet   PDF
Bahattin Tunç, Muzaffer Aydemir, Birdal Yorgancıgil, Mustafa Demirci
 
Cilt 7, Sayı 2 (2000) Isparta Gülistan ilköğretim Okulu Göz Taraması Özet   PDF
Mustafa Durmuş, Ercan Mensiz, Mustafa Öztürk, Aytül Çakmak, Atilla V. Kuşçu, Arzu Üzüm, Ruşen Gökuç
 
Cilt 14, Sayı 4 (2007) Isparta il merkezi pazar yerlerinde satılan süt ve süt ürünlerine hijyenik bakış Özet   PDF
Reha Demirel, Malik Doğan, Meral Kişioğlu, Ertan Uzun, Mustafa Öztürk
 
Cilt 3, Sayı 1 (1996) Isparta ili ilk, Orta ve İlköğretim Çağı Çocuklarında Enürezis Sıklığı Özet   PDF
Galip Akhan, Hasan R. Koyuncuoğlu, Rüya Altan, Nezihi Eren, Ahmet R. Örmeci, Hasan Çetin
 
Cilt 12, Sayı 4 (2005) Isparta ili Verem Savaş Dispanseri’ne başvuran hastaların değerlendirilmesi Özet   PDF
Ersin Uskun, Mustafa Öztürk, A.Nesimi Kişioğlu, Sema Kırbıyık, Mihrican Yeşildağ
 
Cilt 16, Sayı 1 (2009) Isparta ilinde koroner arter ektazisinin demografik özellikleri ve hastalığın bölgesel dağılımının coğrafi bilgi sistemleri ile gösterilmesi Özet   PDF
Ercan Varol, Simge Varol, Ahmet Tokgözlü
 
Cilt 16, Sayı 3 (2009) Isparta Merkez İlçe Verem Savaşı Dispanseri’nde Kayıtlı Tüberküloz Vakalarının Özellikleri ve Dispanser Kayıtlarının Yeterlilik Durumu: 2000-2007 Yılları Özet   PDF
Erman Zengin, Ahmet Nesimi Kişioğlu, Yonca Sönmez
 
Cilt 7, Sayı 2 (2000) Isparta Sağlık Ocaklarının 1996 ve 2000 Yılları Karşılaştırmalı Tanı Ve Tedavi Olanaklarının Değerlendirilmesi Özet   PDF
A.Nesimi Kişioğlu, Mustafa Öztürk, Sema Kırbıyık, Reha Demirel, Osman Günay
 
Cilt 3, Sayı 2 (1996) ISPARTA SENİRKENT SEL FELAKETİNDEN ETKİLENEN KİŞİLERDE RUHSAL BELİRTİLER DAĞILIMI Özet   PDF
Ramazan Özcankaya, Abdurrahman Acar
 
Cilt 4, Sayı 1 (1997) Isparta ve Çevresindeki Dermatofitozların Klinik ve Mikolojik Özellikleri Özet   PDF
Vahide Baysal, Nurten Özçelik, Mehmet Yıldırım
 
Cilt 16, Sayı 3 (2009) Isparta ve çevresinde görülen çene kistlerinin retrospektif değerlendirilmesi Özet   PDF
Timuçin Baykul, Gülperi Koçer, Müge Çına Aksoy, Semra Kayaaltı Özarslan, Hakan Kahraman, Orçun Toptaş, Hasan Onur Şimþek, Mustafa Şenol Tüzüm
 
Cilt 12, Sayı 1 (2005) Isparta ve Burdur’da çalışan serbest dişhekimlerinin klinik periodontal bilgileri üzerine bir anket çalışması Özet   PDF
Turgay Baş, Zuhal Yetkin, F.Yeşim Bozkurt
 
Cilt 1, Sayı 1 (1994) Isparta ve Civarında Tüberkülin Müsbetliğinin Araştırılması Özet   PDF
Ahmet Akkaya, Süleyman Kalan, Mehmet Ünlü
 
Cilt 1, Sayı 1 (1994) Isparta ve Civarındaki Aktif Tüberkülozla Olgular ve Tüberküloz İlaçlarına Direnç Durumu Özet   PDF
Ahmet Akkaya, Abdullah Benli, Mehmet Ünlü
 
Cilt 19, Sayı 3 (2012) ISPARTA VE CİVARINDA TÜKETİLEN SULARIN İÇERİK VE SAĞLIK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Özet   PDF
Emin Şavik, Selma Demer, Ümit Memiş, Duygu Kumbul Doguç, Tuğba Arife Çalışkan, Mehmet Tuğrul Sezer, Fatih Gültekin, Nevzat Özgür
 
Cilt 3, Sayı 1 (1996) Isparta Yöresinde Sık Görülen Çocuk Hastalıkları Özet   PDF
Ahmet R. Örmeci, Bahattin Tunç
 
Cilt 6, Sayı 1 (1999) Isparta Yedişehitler Sağlık Ocağı Bölgesi'ndeki 0-24 Aylık Bebek ve Çocuklarda Anne Sütü Alma Durumu Özet   PDF
Mustafa Öztürk, Faruk Öktem, Mustafa Dinçtürk
 
Cilt 7, Sayı 2 (2000) Isparta İl Merkezi'ndeki Erkek Berberlerin Hepatit-B Hakkındaki Bilgi Tutum Ve Davranışlarının Değerlendirilmesi Özet   PDF
A.Nesimi Kişioğlu, Mustafa Öztürk, Reha Demirel, Ersin Uskun, Sema Kırbıyık
 
Cilt 22, Sayı 4 (2015) Isparta İl Merkezinde Görev Yapan Toplum Lideri Bazı Meslek Gruplarının Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Değerlendirilmesi Özet   PDF
Habibe Özçelik, Yonca Sönmez
 
Cilt 18, Sayı 4 (2011) Isparta İl Merkezinde Görevli Öğretmenlerin İlkyardım Bilgi Düzeyleri Ve Tutumları Özet   PDF
Tufan Nayir, Ersin Uskun, Hakan Türkoğlu, Ertan Uzun, Mustafa Öztürk, Nesimi Ahmet Kişioğlu
 
Cilt 6, Sayı 1 (1999) Isparta İli Gönen İlçesinde Guatr Sıklığı ve Bu Durumu Etkileyen Çeşitli Özet   PDF
Mustafa Öztürk, Mehmet İşler, Mustafa Yorgancı
 
Cilt 3, Sayı 1 (1996) Isparta İli İlk,Orta ve İlköğretim Okullarında El Tercihi Dağılımı Özet   PDF
Galip Akhan, Hasan Rıfat Koyuncuoğlu, Nezihi Eren, Rüya Altan, Ahmet Koyu, Sadettin Çalışkan
 
Cilt 6, Sayı 4 (1999) Isparta İlindeki sağlık Ocaklarının Tanı ve Tedavi Olanakları Özet   PDF
Osman Günay, Ahmet Nesimi Kişioğlu
 
Cilt 3, Sayı 4 (1996) Isparta İlinin Atmosferik Polenleri Özet   PDF
Adem Bıçakçı, Ahmet Akkaya, Hulusi Malyer, Mehmet Ünlü, Nihat Sapan
 
Cilt 7, Sayı 3 (2000) Isparta'da 2000 Yılı Polio Aşı Kampanyasında Halkın Kampanya ve Poliomyelit Hakkındaki Bilgileri Özet   PDF
Mustafa Öztürk, A.Nesimi Kişioğlu, Reha Demirel
 
Cilt 7, Sayı 3 (2000) Isparta'da Anne Sütü Verme Eğilimi ve Anne Sütü Vermeyi Bırakma Nedenleri Özet   PDF
Serpil D. Aydın, Gülşen Olgun
 
Cilt 8, Sayı 2 (2001) Isparta'da Ortaöğretimde Okuyan Öğrencilerin Sigara İçme Durumu Özet   PDF
Mustafa Öztürk, Şahin Ünal, Mehmet Ünlü, A.Nesimi Kişioğlu, Z.Aytül Çakmak, Rahime Aslankoç, Ersin Uskun
 
Cilt 7, Sayı 2 (2000) Isparta'da Sağlık Ocaklarında Yapılan Ev Halkı Tespit Fişi (ETF) Çalışmalarının Değerlendirilmesi Özet   PDF
Reha Demirel, Mustafa Öztürk, A.Nesimi Kişioğlu, Sema Kırbıyık
 
Cilt 7, Sayı 4 (2000) Isparta'da Yurtta kalan Üniversite Öğrencilerinin sigara İçme durumu ve Anksiyete İle İlişkisi Özet   PDF
Mustafa Öztürk, Aytül Çakmak
 
Cilt 1, Sayı 1 (1994) Isparta'daki Kan Merkezlerinin Anti HIV Sonuçları Özet   PDF
M.Tuğrul Sezer, Ahmet Akkaya, M.Numan Tamer, Yusuf Erdoğan, Ayşe Adıgüzel
 
Cilt 8, Sayı 1 (2001) Isparta'daki Sağlık Ocaklarında Görev Yapan Ebelerin Kendi Kendine Meme Muayenesine İlişkin Bilgi ve Tutumları Özet   PDF
Mustafa Öztürk, Serpil Şen, A.Nesimi Kişioğlu
 
Cilt 12, Sayı 3 (2005) Isparta- Burdur bölgesinde diş hekimi- hasta ilişkilerinin etik yönü Özet   PDF
Ayşe Diljin Keçeci, Bulem Üreyen Kaya, Hamide Bozkuş
 
Cilt 12, Sayı 2 (2005) Ispartada meme kanserli hastalarda BRCA1 ve BRCA2 ekspresyonu Özet   PDF
Özden Çandır, Nermin Karahan, Mahmut Bülbül, Fahriye Kılınç, Şirin Başpınar
 
Cilt 16, Sayı 1 (2009) Isıl konfor parametrelerinin insan vücudundaki etkilerine yönelik Özet   PDF
Kurtuluş Öngel, Haluk Mergen
 
Cilt 16, Sayı 2 (2009) ito hipomelanozis ve hemimegalensefali birlikteliği: olgu sunumu Özet   PDF
A.Barış Akcan, Nihal Olgaç Dündar, Seyhan Oygucu, Şenay Haspolat, Nihal Oygür
 
Cilt 18, Sayı 3 (2011) Jejunumda Heterotopik Pankreas; bir Olgu Sunumu Özet   PDF
Kemal Kürşat Bozkurt, Nermin Karahan
 
Cilt 6, Sayı 2 (1999) Juvenil Hipertansiyonla Olgularda Dcrmatoglifık Özellikler Özet   PDF
M.Hakan Polat, Metin Caner
 
Cilt 18, Sayı 3 (2011) KABLOSUZ AĞ VE TESTİSLER Özet   PDF
Mustafa SAYGIN, Sadettin ÇALIŞKAN, Halis KÖYLÜ
 
Cilt 6, Sayı 4 (1999) Kal a-Azarlı Bir Çocuk Vakası Özet   PDF
Bahattin Tunç, Hasan Çetin, Habibe Gür Özen
 
Cilt 20, Sayı 1 (2013) KALP CERRAHİSİ HASTALARINDA HEPATİT B, HEPATİT C VE İNSAN İMMÜN YETMEZLİK VİRÜSÜ SEROPREVALANSI Özet   PDF
Kemalettin Erdem, Tekin Taş, Ümit Yaşar Tekelioğlu, Onursal BUĞRA, Akcan AKKAYA, Abdullah DEMİRHAN, Abdulkadir KÜÇÜKBAYRAK, Bahadır DAĞLAR
 
Cilt 12, Sayı 1 (2005) Kalp yetersizliği tedavi kılavuzlarına uymada kardiyologlar ile iç hastalıkları uzmanları arasındaki farklılıklar Özet   PDF
Ercan Varol, Mehmet Özaydın, Banu Kale Köroğlu, Abdullah Doğan, Ahmet Altınbaş
 
Cilt 10, Sayı 1 (2003) Kalsiyum tedavisi alan osteoporotik bir olguda yalancı negatif BMD bulgusu Özet   PDF
Mustafa Yıldız, Ekrem Çiçek, Baha Oral
 
Cilt 18, Sayı 2 (2011) KANSER TEDAVİSİNİN YAN ETKİLERİNE YÖNELİK ALTERNATİF UYGULAMALAR Özet   PDF
Emel TAŞÇI DURAN
 
Cilt 16, Sayı 4 (2009) kapak Ayrıntılar   PDF
a b
 
Cilt 18, Sayı 1 (2011) Kapak Ayrıntılar   PDF
Dilara Pala Öztürk
 
Cilt 17, Sayı 1 (2010) Kapak 2010-1 Ayrıntılar   PDF
Dilara Pala Öztürk
 
Cilt 17, Sayı 2 (2010) Kapak 2010-2 Ayrıntılar   PDF
Dilara Pala Öztürk
 
Cilt 17, Sayı 3 (2010) Kapak 2010-3 Ayrıntılar   PDF
Dilara Pala Öztürk
 
Cilt 17, Sayı 4 (2010) Kapak 2010-4 Ayrıntılar   PDF   PDF
Dilara Pala Öztürk
 
Cilt 7, Sayı 1 (2000) Karaciğer Kist Hidatiklerinin Tanısında Ultrasonografînin Yeri ve Önemi Özet   PDF
Bilgin Kadri Arıbaş
 
Cilt 15, Sayı 4 (2008) Karaciğer ve böbrek üzerine etanolün toksisitesi ve L-NAME. in koruyucu etkisi Özet   PDF
Recep Kutlubay, Emin Oğuzhan Oğuz, Günfer Turgut, Erdoğan Kocamaz
 
Cilt 21, Sayı 4 (2014) KARACİĞER KİST HİDATİK OPERASYONU SIRASINDA OLUŞAN HİPERNATREMİ Özet   PDF
Ali Fuat ERDEM, İlker İNCE, Ayşenur DOSTBİL, Mine Çelik, Gürkan ÖZTÜRK, Bülent Aydınlı, Nazım Doğan
 
Cilt 2, Sayı 3 (1995) Karbonmonoksit Zehirlenmesi Sonucu Oluşan Demans (Olgu Sunumu) Özet   PDF
Galip Akhan, Nezihi Eren, Meltem Çetin
 
Cilt 12, Sayı 1 (2005) Kartagener sendromu: olgu sunumu Özet   PDF
H.Ahmet Bircan, Özlem Kaya, Ahmet Akkaya, Ünal Şahin
 
Cilt 12, Sayı 1 (2005) Karın duvarındaki endometriozis odağının sintigrafi ile görüntülenmesi Özet   PDF
Sevim Süreyya Çerçi, Celal Çerçi, Tansel Ansal Balcı, Halil Kömek, Nihat Kılınç
 
Cilt 6, Sayı 1 (1999) Kas Gevşekliği Gerektirmeyen Operasyonlarda Laringeal Maske (LMA) ile Endotrakeal Tüpün (ETT) Karşılaştırılması Özet   PDF
Jale Çelik, Serdar Ekemen, Cemil Sabuncu
 
Cilt 14, Sayı 4 (2007) Kas iskelet sistem ağrısı ile vitamin D düzeyleri arasındaki ilişkinin araştırılması Özet   PDF
Mahmut Yener
 
Cilt 2, Sayı 1 (1995) Kas İskelet Tümörleri Tanı ve Tedaviye Genel Bir Bakış Özet   PDF
Hüseyin Yorgancıgil, Remzi Arif Özerdemoğlu
 
Cilt 2, Sayı 2 (1995) Kasık Fıtıklarında "Prolene Mesh" ile Gerilimsiz Onarım Özet   PDF
Mehmet Kürşat Bozkurt, Ekmel Tezel, Neşet Hayri Gökok
 
Cilt 11, Sayı 1 (2004) Katarakt cerrahisinde kesi uzunluğu ve sütür sayısının korneal astigmatizma üzerine etkisi Özet   PDF
Arzu Üzüm Kaya
 
Cilt 15, Sayı 3 (2008) Kauda equina sendromlu çocukta kronik kalkaneal aktinomiçes osteomyeliti: Olgu sunumu Özet   PDF
Tolga Atay, Osman Gazi Aksoy, Ahmet Aslan
 
Cilt 10, Sayı 1 (2003) Kayseri ili Hacılar ilçesindeki on yıllık (1986-1995) ölüm kayıtlarının değerlendirilmesi Özet   PDF
Mustafa Öztürk, Sema Kırbıyık
 
Cilt 7, Sayı 3 (2000) Kayseri SSK Hastanesi Dahiliye Polikliniği Yoğunluğunun Değerlendirilmesi Özet   PDF
A.Nesimi Kişioğlu, Fevziye Çetinkaya
 
Cilt 4, Sayı 3 (1997) Kayseri İli Hacılar İlçesi'nde Yaşlıların Sigara İçme Alışkanlığı Özet   PDF
Mustafa Öztürk, Osman Günay, Yusuf Öztürk
 
Cilt 13, Sayı 4 (2006) Kök Kanal Tedavisi Başarısızlıklarında Retreatment Özet   PDF
Bulem Üreyen Kaya, Ayşe Diljin Keçeci
 
Cilt 16, Sayı 1 (2009) Küçük hücreli dışı akciğer kanserinde cilt metastazı: Beş olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi Özet   PDF
Ahmet Bircan, Şule Kaya, Önder Öztürk, Metin Ciriş, Necla Songür
 
Cilt 2, Sayı 2 (1995) KBB ve Baş-Boyun Cerrahisinde Lokal Anestezi Özet   PDF
Orhan Gedikli, Harun Doğru, Fehmi Döner, Ali Dolgun, Abdurrahman Arslan
 
Cilt 17, Sayı 2 (2010) Kissing balloon and stenting of ostial right and left common iliac artery lesions Özet   PDF
Nuri İlker Akkuş
 
Cilt 16, Sayı 2 (2009) Kist hidatikli hastaların serumlarında adenozin deaminaz aktiviteleri Özet   PDF
Selçuk Kaya, Emel Sesli Çetin, Recep Sütcü, Buket Cicioğlu Arıdoğan, Medine Cumhur Cüre, Mustafa Demirci
 
Cilt 14, Sayı 3 (2007) Klinikte Mutsuz triad olarak bilinen kombine diz yaralanmalarının sıklıklarının Magnetik Rezonans Görüntüleme ile gözden geçirilmesi Özet   PDF
Banu Alıcıoğlu, Necdet Süt, Servet Levent
 
Cilt 16, Sayı 3 (2009) Kliniğimizde Son 4 Yılda Yapılan Amniyosentez Vakalarının Retrospektif Analizi: Tek Hekim Sonuçları Özet   PDF
Okan Özkaya
 
Cilt 16, Sayı 2 (2009) Kliniğimizde takibi yapılan ciddi fetal hidronefroz vakalarının postpartum sonuçları Özet   PDF
Okan Özkaya
 
Cilt 16, Sayı 2 (2009) Kliniğimizde takibi yapılan ciddi fetal hidronefroz vakalarının postpartum sonuçları Özet   PDF
Okan Özkaya
 
Cilt 10, Sayı 1 (2003) Kliniğimizdeki Preeklamptik Gebeliklerin Değerlendirilmesi Özet   PDF
Kazım Gezginç, Ali Acar, S.Tülin Gezginç, Nil Okur, Cemalettin Akyürek
 
Cilt 21, Sayı 2 (2014) Klopidogrel direncine farmakogenetik yaklaşım: iki erkek kardeşde tekrarlayan stent trombozisi olgusu Özet   PDF
Edibe Karasu, Arzu Er, Kenan Minareci
 
Cilt 15, Sayı 3 (2008) Klorpirifosun sıçanlarda öğrenmeye etkileri Özet   PDF
Emin Şavik, Fatih Gültekin, İnanç Karakoyun, Duygu Kumbul Doğuç, Hilmi Demirin, Namık Delibaş
 
Cilt 10, Sayı 3 (2003) Klorprifos-etil'in HEPG2 hücre dizilerinde hücre canlılığına etkisi ve melatoninin koruyucu etkisi Özet   PDF
Sultan Patat, Hakan Akça, Süleyman Kaleli, İnanç Karakoyun, Ahmet Koçak, Fatih Gültekin
 
Cilt 4, Sayı 1 (1997) Koagülaz Negatif Stafilokoklarda Slime Faktörü Pozitifliği ve Antibiyotik Direnci Özet
Mastafa Demirci, Birdal Yorgancıgil, İsmail Demir
 
Cilt 22, Sayı 4 (2015) KOAH alevlenme tanısıyla yatırılan hastaların ekonomik yükü ve maliyete etki eden faktörler Özet   PDF
Sami Deniz, Jülide Çeldir Emre, Ayşegül Baysak, Özer Özdemir
 
Cilt 18, Sayı 1 (2011) KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİNDE TESPİT EDİLEN CERRAHİ ALAN İNFEKSİYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: İKİ YILLIK VERİLER Özet   PDF
Neşe Demirtürk, Tuna Demirdal
 
Cilt 19, Sayı 1 (2012) KOKSARTROZ OLGULARINDA TOTAL KALÇA ARTROPLASTİSİ UYGULAMALARIMIZ (ORTA DÖNEM SONUÇLARI) Özet   PDF
Halil BURÇ, Ali Çaloğlu, Vecihi Kırdemir, Tolga Atay, Yakup Barbaros Baykal, Hüseyin Yorgancıgil
 
Cilt 2, Sayı 2 (1995) Kolesteatoma: Tanımı ve Etiyopatogenezi Özet   PDF
Mustafa Asım Şafak, Harun Doğru, Erdal Samim, Cavit Özeri
 
Cilt 9, Sayı 3 (2002) Kolinerjik sistemin morfogenetik olaylarda ve kanser oluşumundaki rolü Özet   PDF
Osman Sulak, M.Ali Malas
 
Cilt 7, Sayı 2 (2000) Kolon Karsinomlarmda Grade'i Oluşturan Histopatolojik Parametrelerin Bölgesel Lenf Ganglionu Ketastazlarına Etkisi Özet   PDF
Aliye Sarı, Nermin Karahan, Şerife Aydın, Mustafa Sarı, Recep Çetin
 
Cilt 8, Sayı 2 (2001) Kolorektal Karsinomlarda p53 İmmunoreaktivitesinin Klinik ve Histopatolojik Parametreler ile ilişkisi Özet   PDF
Nermin Karahan, Özden Çandır, Recep Çetin
 
Cilt 5, Sayı 2 (1998) Konjenital Kataraktlı Hastalarda Dermatoglifîkler Özet   PDF
M.Hakan Polat
 
Cilt 22, Sayı 4 (2015) KONKA BULLOZA KAYNAKLI FUNGUS TOPU (MİÇETOMA) Özet   PDF
Murat Şahan, Hamdi Sözen, Serhan Derin, Mehmet Deveer, ögür İlhan Çelik
 
Cilt 12, Sayı 3 (2005) Kontrast madde nefropatisi Özet   PDF
Gürkan Acar, Selahaddin Akçay, Süleyman Murat Aslan, Mert Köroğlu, Orhan Oyar
 
Cilt 4, Sayı 2 (1997) Kontrlatoral Çok büyük Hidronefrozla Beraber Multikistik Displastik Böbrek Özet   PDF
Hüseyin Dindar, Murat Çakmak, Selçuk Yücesan
 
Cilt 16, Sayı 4 (2009) Konu indeks Ayrıntılar   PDF
a b
 
Cilt 1, Sayı 1 (1994) Konut Koşullarının İnsan Sağlığı Üzerine Etkisi Özet   PDF
Kezban Işık
 
Cilt 14, Sayı 1 (2007) Konya il merkezindeki 11–16 yaş grubu kız öğrencilerde sosyoekonomik durum, antropometrik vücut ölçümleri ve menarşla büyüme ve gelişmenin değerlendirilmesi Özet   PDF
Işık Tuncer
 
Cilt 15, Sayı 4 (2008) Koroner arter anevrizmalı hastaların anjiyografik ve klinik özellikleri: 52 hastanın retrospektif incelenmesi ve literatürün gözden geçirilmesi Özet   PDF
Gürkan Acar, Özkan Dede, Yasin Türker, Selahaddin Akçay, Ahmet Altınbaş
 
Cilt 17, Sayı 4 (2010) Koroner arter hastalıklarının belirlenmesinde 128-çok kesitli BT’nin değeri Özet   PDF
ahmet yeşildağ, Mehmet Munduz, Mustafa Kayan, Mert Köroğlu, Ahmet Özden
 
Cilt 19, Sayı 4 (2012) Koroner kalsiyum skorlamanın, 64- Kesitli Bilgisayarlı Tomografi Anjiografi ile belirlenen koroner arter hastalığını öngörme değerinin koroner arter hastalığının geleneksel risk faktörleri ile karşılaştırılması Özet   PDF
Fatma Koç, Elif Ergün, ömer yılmaz, Pınar Koşar, Uğur Koşar
 
Cilt 5, Sayı 1 (1998) Korpus Kallosum Agenezisi Özet   PDF
Meltem Çetin, Tayfun Turgut
 
Cilt 20, Sayı 4 (2013) KORTİKOSTEROİD ENJEKSIYONUNA DİRENÇLİ KRONİK LATERAL DİRSEK EPİKONDİLİTİ OLGULARINDA TROMBOSİTTEN ZENGİN PLAZMA (TZP) UYGULAMALARININ SONUÇLARI Özet   PDF
Yener Erken, Davud Yasmin, Halil BURÇ, İbrahim Akmaz, Ahmet Kıral
 
Cilt 4, Sayı 1 (1997) Kranyofasiyal Antropometrik Değer Ve İndekslerin Klinik Önemi Özet   PDF
M.Ali Malas, Ahmet Salbacak, Alper Aler
 
Cilt 2, Sayı 3 (1995) Kronik Böbrek Yetmezlikti Hastalarda Eritrosit Antioksidan Defans Özet   PDF
Namık Delibaş, Fehmi Özgüner, M.Numan Tamer
 
Cilt 5, Sayı 4 (1998) Kronik Dakriyosistit Olgularında Cerrahi Sonuçlarımız Özet   PDF
Mustafa Durmuş, Atilla Veli Kuşcu, Ercan Mensiz, Yavuz Bardak, Erdal Aytuluner, Yusuf Özertürk, Kenan Sönmez
 
Cilt 2, Sayı 1 (1995) Kronik Eozinofilik Pnömoni (Olgu Sunumu) Özet   PDF
Ahmet Akaya, Tuğrul Sezer, Mehmet Ünlü, Abdullah Benli, Nalan Uygun
 
Cilt 6, Sayı 2 (1999) Kronik Hemodializ Olgularında Bulbokavernöz Refleks Özet   PDF
Süleyman Kutluhan, Abdullah Özkardeş
 
Cilt 15, Sayı 2 (2008) Kronik melatonin enjeksiyonunun renin granülleri üzerindeki histolojik etkisi Özet   PDF
Kemal Ergin, Hatice Kübra Başaloğlu
 
Cilt 6, Sayı 2 (1999) Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalarında Görsel Uyarılmış Potansiyeller Özet   PDF
Savaş Yaşar, Bülent Oğuz Genç, Emine Genç, Orhan Demir, Mecit Süerdem
 
Cilt 17, Sayı 4 (2010) Kronik obstrüktif akciğer hastalığının radyolojik değerlendirilmesinde yeni yaklaşımlar Özet   PDF
Önder Öztürk, Mert Köroğlu, Duygu Zorlu Karayiğit, Mehmet Gündüz
 
Cilt 3, Sayı 3 (1996) Kronik Obstruktif Akciğer Hastalığı Olan Olgularda Eritrosit SOD Düzeylerin Araştırılması Özet   PDF
Ahmet Akkaya, Ünal Şahin, Mehmet Ünlü, Nalan Uygun, Erhan Turgut
 
Cilt 2, Sayı 3 (1995) Kronik Sinüzitli Hastaların Preoperatif Değerlendirilmesinde Bilgisayarlı Tomografinin Tanısal Değeri Özet   PDF
Orhan Gedikli, Harun Doğru, Fehmi Döner, Meltem Çetin, Murat Tan, Murat Yarıktaş
 
Cilt 20, Sayı 2 (2013) KRONİK BÖBREK YETMEZLİKLİ HASTALARDA RENAL ERİTROPOİETİNİN NİTRİK OKSİD DÜZEYLERİNE ETKİSİ Özet   PDF
Mehmet Akdoğan, Mehmet Tuğrul Sezer, Emin Şavik, Duygu Kumbul Doğuç
 
Cilt 21, Sayı 1 (2014) KİMLİKLENDİRMEDE DENTAL DEĞERLENDİRMENİN ÖNEMİ Özet   PDF
Özlem Görmez, Hasan Hüseyin Yılmaz
 
Cilt 5, Sayı 3 (1998) Kılıç Köyü 0-14 Yaş Grubu Erkek Çocuklarda İnmemiş Testis ve Retraktif Özet   PDF
Aytül Çakmak, Mustafa Öztürk, Çağrı Savaş, Çağatay Eren
 
Cilt 5, Sayı 4 (1998) Kısa Süreli Losartan Tedavisinin Hafif ve Orta Derece Esansiyel Hipertansiyonla Olgulardaki Etkileri Özet
Ahmet Altınbaş, Abdullah Doğan, Fehmi Özgüner
 
Cilt 7, Sayı 1 (2000) Laparaskopik Kolesistektomide Granisetron ve Granisetron-Droperidol Kombinasyonunun Postoperatif Bulantı Kusma Üzerine Etkileri Özet   PDF
Sadık Özmen, Füsun Eroğlu, Lütfi Yavuz, Cemalettin Aydın
 
Cilt 12, Sayı 1 (2005) Laparoskopik Kolesistektomide İki Farklı Anestezi Yöntemi Özet   PDF
Cemalettin Aydın
 
Cilt 4, Sayı 3 (1997) Larinks kanserli hastalarda serum CA 72-4, CA 19-9, CEA ve kombine tümör marker seviyelerinin karşılaştırılması ve prognostik değerleri Özet   PDF
Enver Altaş, Ahmet Kızıltunç, R.Murat Karaşen, Aziz Öztürk, Yavuz Sütbeyaz, Cemal Gündoğdu
 
Cilt 17, Sayı 4 (2010) Lökomoid Reaksiyon İle Seyreden Bir Akut Miyokard İnfarktüsü Olgusu Özet   PDF
Abdülkerim Furkan Tamer, Selim Topçu, Hüsnü Değirmenci, Habip Emre, Fuat Gündoğdu, İlhami Kiki
 
Cilt 7, Sayı 3 (2000) Leomyoma Uteri Tedavisinde Buserelin Kullanımı ve Sonuçları Özet   PDF
İsmen İnan, Selma Tokuçoğlu, Levent Yaşar, Sefa Kelekçi, Hüseyin Aydoğmuş, Serpil Aydoğmuş
 
Cilt 14, Sayı 2 (2007) Leptin ve İmmün Sistem Özet   PDF
Demircan Özbalcı, Mehmet Şahin
 
Cilt 14, Sayı 1 (2007) Liken Planusun Farklı Klinik Yüzleri: Olgu Sunumu Özet   PDF
Ali Murat Ceyhan, Pınar Yüksel Başak, Vahide Baysal Akkaya, İjlal Erturan, Metin Ciriş
 
Cilt 20, Sayı 1 (2013) Lipid peroxidation and apoptosis in gastric tissue of spontaneously hypertensive rats Özet   PDF
Sevim ERCAN
 
Cilt 7, Sayı 1 (2000) Lipoma Arfrorescens (Hoffa Hastalığı) Özet   PDF
Halil.İ Saraçoğlu, Özden Çandır, Aliye Sarı, Aliye Sarı, Süleyman Korkmaz
 
Cilt 2, Sayı 2 (1995) Lipoprotein Metabolizması ve Ateroskleroz ile İlişkisi Özet   PDF
Namık Delibaş, Veysel Tahan
 
Cilt 1, Sayı 1 (1994) Listeria monocytogenes'in Tanımı, Bulunuşu ve Neden Olduğu Hastalıklar Özet   PDF
Nurten Özçelik
 
Cilt 3, Sayı 4 (1996) Lobus Pyramidalis ile Birlikte M. Levator Glandulae Thyroideae Özet   PDF
M.A1i Malas, Recep Çetin, Ahmet Salbacak, Cemal Yılmaz, Alper Aler
 
Cilt 3, Sayı 1 (1996) Lomber Diskopatilerde Radyolojik Görüntülemenin Tanısal Değeri Özet   PDF
Memduh Kerman, Erdal Kalkan, Ali Akyol, Alev Güner, Faik Özveren, Vural Kavuncu, Selami Serhatlıoğlu
 
Cilt 4, Sayı 1 (1997) Lumbal Canalis Vertebralis Orta Sagittal Çaplarının Magnetic Resonance Görüntüleme ile Belirlenmesi Özet   PDF
M.Ali Malas, Ahmet Salbacak, Alper Aler, Can Yardımcı
 
Cilt 4, Sayı 4 (1997) Lumbal Canalis Vertebralis Orta Sagittal Çaplarının Magnetic Resonance Görüntüleme İle Belirlenmesi Özet   PDF
M.Ali Malas, Ahmet Salbacak, Alper Aler, Can Yardımcı
 
Cilt 21, Sayı 1 (2014) Lupus Vulgaris Zemininde Gelişen Skuamöz Hücreli Karsinom Olgusu Özet   PDF
Ömer Çalka, Serap Güneş Bilgili, Ayşe Serap Karadağ, Abdullah Ünal, İrfan Bayram
 
Cilt 13, Sayı 2 (2006) M. Biceps brachii’nin aksesuar humeral başı: Olgu sunumu Özet   PDF
Erkan Yıldız, Soner Albay, Fatih Yazar, Yalçın Kırıcı, Hasan Ozan
 
Cilt 15, Sayı 2 (2008) M.ekstensor indicis yokluğu ile birlikte üç başlı m.biceps brachii olgusu Özet   PDF
Esra Çetin, Kadir Desticioğlu, Osman Sulak
 
Cilt 22, Sayı 3 (2015) Majör alt ekstremite cerrahisinde epidural yolla uygulanan levobupivakain ile bupivakainin peroperatif ve postoperatif stres yanıt üzerine etkilerinin karşılaştırılması Özet   PDF   PDF
Berit Gökçe Ceylan, Mehmet Topal, Mustafa Kemal Yıldırım, Haci Ömer Osmanlıoğlu, Füsun Eroğlu
 
Cilt 6, Sayı 2 (1999) Majör Tükürük Bezlerinin Nonneoplastik Kitleleri Özet   PDF
Mustafa Tüz, Nesrin Turhan, Nesrin Turhan, Recep Çetin, Recep Çetin, Mehmet Turanlı, Mehmet Turanlı, mehmet Taşel, mehmet Taşel
 
Cilt 6, Sayı 2 (1999) Maksiller Sinüs Tümörlerinde Cerrahi ve Kombine Edilmiş Tedavi Yöntemleri Özet   PDF
Mustafa Tüz, Nesrin Turhan, Recep Çetin, Mehmet Turanlı, Mehmet Taşel
 
Cilt 18, Sayı 2 (2011) Maligniteye Bağlı İliak Arter Stenozunda Endovasküler Stent Tedavisi: Olgu Sunumu Özet   PDF
mehmet çallıoğlu, Mert Köroğlu, Naim Eriş
 
Cilt 13, Sayı 4 (2006) Malnütrisyonlu çocuğun değerlendirilmesi Özet   PDF
Nihal Dündar, Bumin Dündar
 
Cilt 13, Sayı 1 (2006) Manyetik alanın organizma üzerindeki biyolojik etkileri Özet   PDF
Fehmi Özgüner, Hakan Mollaoğlu
 
Cilt 2, Sayı 4 (1995) Masif Hemoptizi (Bir Olgu Nedeniyle) Özet   PDF
Ömer Soysal, H.Berat Cihan, Metin Gülcüler, Öner Gülcan, Hasan Özdemir, Mustafa Paç
 
Çocuk Özel Sayısı Mastositozu taklit eden skabiyez inkognito Özet   PDF
Bilge Bülbül Şen, Emine Nur Rifaioğlu, Özlem Ekiz, Metin Aksakal, Hasan Gökçe, Asena Çiğdem Doğramacı
 
Cilt 12, Sayı 1 (2005) Mediastinal kitlelerde cerrahi yaklaşım: 142 olgunun değerlendirilmesi Özet   PDF
Duran Yıldız, Hasan Türüt, Mehmet Sırmalı, Tamer Altınok, Nevzat Kılıç, Suat Gezer, Salih Topçu, İrfan Taştepe, Sadi Kaya
 
Cilt 13, Sayı 1 (2006) Mekonyum aspirasyon sendromu Özet   PDF
Hasan Çetin, Hicran Altın
 
Cilt 7, Sayı 1 (2000) Melatonin Decreases the Morphological Changes in Liver Induced by Magnetic Field Exposure in Rats Özet   PDF
Alpaslan Gökçimen
 
Cilt 2, Sayı 4 (1995) Melatonin ve Klinik Önemi Özet   PDF
Özgüner Fehmi, Ramazan Özcankaya, Namık Delibaş, Ahmet Koyu, Sadettin Çalışkan
 
Toplam 853 ögeden 256 - 510 arası << < 1 2 3 4 > >>