Konu başlığı indeksini tarayın


 
Sayı Başlık
 
Cilt 7, Sayı 2 (2000) Tiroid Hastalıklarında Ultrasonografik Tanı Özet   PDF
Meltem Çetin
 
Cilt 5, Sayı 4 (1998) Tiroid Lezyonlarmm Değerlendirilmesinde ince iğne Aspirasyon Biyopsisinin Yeri Özet   PDF
Aliye Sarı, Recep Çetin, Mustafa Sarı, Özden Çandır
 
Cilt 13, Sayı 4 (2006) Tiroid lezyonlarında tiroid ince iğne aspirasyon biyopsisi vehistopatoloji sonuçlarının karşılaştırılması Özet   PDF
Gülsün İnan, Sevda Sert, Sema Bircan, Nermin Karahan, İ.Metin Ciriş, Şirin Başpınar, Nilgün Kapucuoğlu
 
Cilt 2, Sayı 3 (1995) Toksik Şok Sendromu Özet   PDF
Emel Türk Arıbaş
 
Cilt 2, Sayı 4 (1995) Tonsil Anestezisinde Bupivakain ve Lidokain Kullanımının Postoperatif Ağrı Yönünden Karşılaştırılması Özet   PDF
Adnan Ünal, Asım Aslan, Ali Titiz, Hülya Yüksel, Yıldırım Nalça
 
Cilt 13, Sayı 4 (2006) Toplum ve birey için sağlıklı yaşlanma : Yaşam biçiminin rolü Özet   PDF
Zeynep Dilek Aydın
 
Cilt 2, Sayı 1 (1995) Torakal Spinal Kord Atrofîsi Olgularında Semptomların Ortaya Çıkışı Özet   PDF
Mustafa Balevi, Erdal Kalkan, Galip Akhan, N. Nefî Kara
 
Cilt 13, Sayı 1 (2006) Torakotomi sonrası ağrı tedavisinde; tramadol ile intravenöz hasta kontrollü analjezi ve devamlı infüzyonun karşılaştırılması Özet   PDF
Mehtep Tunç, Fatma Ulus, Uğur Göktaş, Hilal Günal Sazak, Eser Şavkılıoğlu
 
Cilt 12, Sayı 2 (2005) Torakotomi sonrası devamlı intraplevral ve ekstraplevral analjezi Özet   PDF
Cemalettin Aydın, Sadık Özmen
 
Cilt 10, Sayı 4 (2003) Toraks cerrahisinde torakal epidural anestezinin intrapulmoner şant oranına etkisi Özet   PDF
Uğur Göktaş, Leyla Şahan, Hilal Sazak, Fatma Ulus, Rana Sırmalı, Mehmet Sırmalı, Eser Şavkılıoğlu
 
Cilt 4, Sayı 4 (1997) Total Abdominal Histerektomi Sonrası Postoperatif Analjezide Tenoksikam Özet   PDF
A. Kömürcüoğlu, Zehra Şentürk, Yüksel Erkin, Ali Günerli
 
Cilt 6, Sayı 4 (1999) Total Kalça Artroplastisi (Tarihçe ve Gelişim) Özet   PDF
Nurettin Heybeli, Ethem Faruk Mumcu
 
Cilt 3, Sayı 2 (1996) Total Larenjektomili Olgularımızın Retrospektif Analizi Özet   PDF
Cemil Mutlu, Adnan Ünal, Ali Altuntaş, Asım Aslan, Yıldırım Nalça
 
Cilt 2, Sayı 4 (1995) Trakeotomi Özet   PDF
Hüseyin Dere, Suat Turgut, İbrahim Özcan, Can Koç, Cafer Özdem
 
Çocuk Özel Sayısı Transaminaz Yüksekliği Olan Çocuklarda Klinik Yaklaşım Özet   PDF
Filiz Serdaroğlu, Mustafa Akçam
 
Cilt 6, Sayı 2 (1999) Transüretral Prostat Rezeksiyonu Öncesinde Tek Doz Seftriakson Profilaksisi Özet   PDF
Hakan Gemalmaz, Ömer Öğe, Ömer Öğe, Mehmet Dündar, Burçin Özeren
 
Cilt 19, Sayı 2 (2012) Tuba Ovarian Abse: 61 Olgunun Değerlendirilmesi Özet   PDF
Önder Kaplan, Mehmet Güney, Murat Yüksel
 
Cilt 17, Sayı 3 (2010) Turner sendromu ve tamponada yol açan perikardiyal efüzyon birlikteliği: olgu sunumu Özet   PDF
Yasin Türker, Mehmet Özaydın
 
Cilt 9, Sayı 2 (2002) Tıp Fakültesi öğrencilerinin Anatomi dersi sınavlarındaki sistemlere göre basarı düzeylerinin değerlendirilmesi Özet   PDF
Mehmet Ali Malas, Osman Sulak, Bahadır Üngör, Esra Çetin, Soner Albay
 
Cilt 14, Sayı 1 (2007) Ultrastructural analysis of a globozoospermia case Özet   PDF
Meltem Özgüner, Oya Evirgen
 
Cilt 7, Sayı 2 (2000) Uludağ'daki Su Kaynaklarının Fiziksel, Kimyasal ve Mikrobiyolojik Özellikleri Özet   PDF
Uğur Günşen, Şahsene Anar, Handan Gündüz
 
Cilt 21, Sayı 3 (2014) UNEXPECTED COMPLICATION OR DIAGNOSTIC CLUE: EXAGGERATED PAIN DURING FINE NEEDLE ASPIRATION BIOPSY OF A NECK MASS Özet   PDF
Evren Üstüner, Zehra Akkaya, Ebru Düşünceli Atman, Çağlar Uzun, Koray Ceyhan
 
Cilt 9, Sayı 1 (2002) Unılateral Musculus Sternalis olgusu Özet   PDF
Osman Sulak, M.Ali Malas, Soner Albay, Esra Çetin, Bahadır Üngör
 
Cilt 10, Sayı 2 (2003) Uygunsuz ilaç kullanimi Özet   PDF
Osman Gökalp, Hakan Mollaoğlu
 
Cilt 12, Sayı 2 (2005) Uzun süreli antiepileptik ilaç tedavisine bağlı osteomalazi Özet   PDF
Vedat Ali Yürekli, Selami Akkuş, Galip Akhan, M.Numan Tamer, Zafer Yönden
 
Cilt 14, Sayı 2 (2007) Variations and Clinical Importance of the Superficial Palmar Arch Özet   PDF
Süleyman Murat Tağıl, Aynur Emine Çiçekçibaşı, Tunç Cevat Öğün, Mustafa Büyükmumcu, Ahmet Salbacak
 
Cilt 14, Sayı 1 (2007) Varikoseli olan hastalarda Y kromozomu mikrodelesyonu-infertilite ilişkisi Özet   PDF
Sevcan Bozdoğan, Ahmet Dursun, Çetin Yeşilli, İlker Seçkiner, Feryal Çabuk, Korhan Altan, Gürdal Bozdoğan
 
Cilt 4, Sayı 1 (1997) Varikoselli Olgularda Spermatik ve Periferik Yen Lipid Peroksidasyon Düzeyleri Özet   PDF
M.Kemal Atilla, M.Ramazan Şekeroğlu, Yüksel Yılmaz, Tevfik Noyan, Ahmet Aydoğmuş
 
Cilt 22, Sayı 2 (2015) Ventriculus terminalis’in kistik dilatasyon olgusunda MRG bulguları Özet   PDF
Zeliha Fazlıoğulları, İsmihan İlknur Uysal, Ali Sami Kıvrak, Nadire Ünver Doğan, Ahmet Kağan Karabulut, Seda Özbek
 
Cilt 2, Sayı 2 (1995) VISX 20/20 Excimer Laser Sistemi, Uygulama Yöntemimiz ve 3 Aylık Takip Sonuçlarımız Özet   PDF
Nusret Baş, Hanefi Çatar, Ercan Mensiz, Mehmet Cantürk, Orhan Özhan
 
Cilt 12, Sayı 4 (2005) Vitamin B12 eksikliği epilepsi ilişkisi: İki vaka sunumu Özet   PDF
Erdal Eren, Pınar Akyol, Ayşen Türedi, Şeref Olgar, Ali Ayata, Bahattin Tunç
 
Cilt 20, Sayı 2 (2013) Vitex agnus castus L. preparatı ile retrospektif bir çalışma Özet   PDF
Ekrem Sezik, Gufran Özkök, Mekin Sezik
 
Cilt 13, Sayı 3 (2006) Vulvar koristom; Bir olgu sunumu Özet   PDF
Şirin Başpınar, Nilgün Kapucuoğlu
 
Cilt 3, Sayı 4 (1996) Vulvovaginal Kandidiyazis Tedavisinde Oral Flukonazol ve Vaginal Ketokonazol Kullanımının Karşılaştınlması Özet   PDF
Ali Acar, Hakan Kaya, Yasemin Babar, Tanju Mandal, Harun Toy, A.Hakan Beyazıd
 
Cilt 21, Sayı 3 (2014) WHO Grade II Atipik Menengiomlarda Tedavi Modalitelerinin Degerlendirilmesi Özet   PDF
Nilgün Şenol, Vildan Kaya
 
Cilt 23, Sayı 4 (2016) YARA ONARIMININ HÜCRESEL ve MOLEKÜLER MEKANİZMASI Özet   PDF
Muhammet Yusuf TEPEBAŞI, Nilüfer ŞAHİN CALAPOĞLU
 
Cilt 9, Sayı 1 (2002) Yarık Damak Dudak Aile Rehberi Özet   PDF
Mübin Hoşnuter, Erol Aktunç, Eksal Kargı, Murat Ünalacak, Orhan Babucçu, Nejat Demircan, Ahmet Işıkdemir
 
Cilt 17, Sayı 1 (2010) Yatan hastaların anksiyete ve depresyon düzeyleri ve ilişkili faktörlerin incelenmesi Özet   PDF
Fahriye Oflaz, Huriye Vural
 
Cilt 16, Sayı 4 (2009) Yazar indeks Ayrıntılar   PDF
a b
 
Cilt 18, Sayı 1 (2011) YAŞLANAN DÜNYANIN HASTALIĞI: ALZHEİMER HASTALIĞI Özet   PDF
Ümide Demir Özkay, Yusuf Öztürk, Özgür Devrim Can
 
Cilt 19, Sayı 2 (2012) YAŞLILIKTA SERBEST RADİKKALLER ve OKSİDATİF STRES Özet   PDF
Serdal öğüt, emrah atay
 
Cilt 12, Sayı 3 (2005) Yaşlanma sürecinde melatoninin rolü Özet   PDF
Hakan Mollaoğlu, M.Fehmi Özgüner
 
Cilt 12, Sayı 4 (2005) Yaşlı astımlılarda orta-doz flutikazon ve salmeterolün bronkokonstriksiyonun algılanmasına etkisi Özet   PDF
Aydanur Ekici, Türkan Kara, Ahmet Akın, Pınar Koçyiğit, Ali Karlıdağ, Mehmet Ekici
 
Cilt 1, Sayı 1 (1994) Yaşlı Hastalarda Anestezi Hazırlığı Özet   PDF
Ali Dolgun, Halit Karaca, Sadettin Çalışkan
 
Cilt 7, Sayı 3 (2000) Yüksek bakır ile çinkonun böbrek ve kalp üzerine etkileri Özet   PDF
Sebahat Turgut, Meltem Ercan, Günfer Turgut, Mehmet Zencir, Osman Genç
 
Cilt 22, Sayı 1 (2015) Yüksek oranda fruktoz içeren mısır şurubunun solunum sistemine etkisi Özet   PDF
Önder Öztürk, Ahmet Akkaya, Gülsüm Argüz, Özlem Özmen, Oğuzhan Kavrık, Şeyhmus Kaplan
 
Cilt 14, Sayı 1 (2007) Yüz ve çene gelişimine etki eden faktörler Özet   PDF
Mehmet Ural, Ahmet Koçak, Alev Aksoy
 
Cilt 11, Sayı 1 (2004) Yüzeyel mantar hastalıklarında yaşam kalitesi Özet   PDF
Mehmet Yıldırım, Vahide Baysal Akkaya, Hümeyra Öztürk Tenekeci
 
Cilt 2, Sayı 2 (1995) Yüzeyel Mesane Tümörü Tedavisinde Transüretral Nd:YAG Laser ile Transüretral Elektrorezeksiyon Sonuçlarının Karşılaştırılması Özet   PDF
Hakan Gemalmaz, Yaşar Bedük, Ahmet Serel, Orhan Göğüs, Sadettin Küpeli, Erol Özdiler, Sahir Kılıç
 
Cilt 13, Sayı 3 (2006) Yenidoğan bebeklerde önemli bir hematolojik sorun: Polisitemi Özet   PDF
Hasan Çetin
 
Cilt 13, Sayı 1 (2006) Yenidoğan Döneminde Septik Artirit: Olgu Sunumu Özet   PDF
Ayşen Türedi, Nihal Olgaç Dündar, Hasan Çetin, Remzi A. Özerdemoğlu, Bumin Dündar
 
Cilt 15, Sayı 3 (2008) Yenidoğan-beş yaş arası çocuklarda ve 16-60 yaş arası erişkinlerde 2.-4.parmak oranının araştırılması Özet   PDF
Mehmet Ali MALAS, Şevkinaz Doğan, Emine Hilal Evcil, Kadir Desticioğlu
 
Cilt 23, Sayı 3 (2016) Yetişkin yoğun bakım ünitesinde potansiyel ilaç-ilaç etkileşimleri varlığının araştırılması: Retrospektif bir çalışma Özet   PDF
Halil Aşcı, Yonca Sönmez, Mustafa Saygın, Fatma Nihan Cankara, Şükriye Yeşilot, Mustafa Kemal Yıldırım
 
Cilt 21, Sayı 4 (2014) Yetişkinlerde Obstrüktif Uyku Apne Sendromu (OSAS) Şiddeti ile Fiziksel Aktivite Düzeyi ve Vücut Profili Arasındaki İlişki Özet   PDF
Şeyhmus Kaplan, Ali Erdoğan, Önder Öztürk, Cem Çetin, Ahmet Akkaya
 
Cilt 21, Sayı 4 (2014) YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE BEYİN ÖLÜMÜNÜN TEŞHİSİ-Detection of Brain Death in Intensive Care Units Özet   PDF
Ayşen Erdoğan
 
Cilt 8, Sayı 3 (2001) Yoğun Bakımda Hasta Sağlık Bakım Kalitesini Geliştirebilir miyiz? Özet   PDF
Füsun Eroğlu, Sadık Özmen, Alev Noyaner, Cemalettin Aydın
 
Cilt 23, Sayı 4 (2016) Yoğun Olarak Tüketilen Bitkilerde Obestatin-Benzeri İmmünoreaktif Maddelerin Belirlenmesi - Determination of Obestatin-like Immunoreactive Subtances in Some Commonly Consumed Plants Özet   PDF
Mustafa Calapoğlu, Şeyma Kocaman, Kamil Budak, Defne Cebeci, Nilüfer Şahin Calapoğlu
 
Cilt 15, Sayı 4 (2008) Yoğun yüklenmeli beden eğitimi ve vücut geliştirme programlarının antropometrik özellikler üzerine etkisi Özet   PDF
Fatih Kılınç
 
Cilt 10, Sayı 1 (2003) Zirai mücadelede kullanılan pestisitlerin sitogenetik etkileri Özet   PDF
Mustafa Soyöz, Nurten Özçelik
 
Cilt 7, Sayı 1 (2000) Zirai Mücadelede Kullanılan Pestisitlerin Sitogenetik Etkileri Özet   PDF
Mustafa Soyöz, Nurten Özçelik
 
Cilt 18, Sayı 4 (2011) İDİYOPATİK EDİNSEL TEK TARAFLI DİYAFRAGMA EVANTRASYONU: OLGU SUNUMU Özet   PDF
Ahmet Bircan, Münire Çakır, Önder Öztürk
 
Cilt 5, Sayı 1 (1998) İkinci Trimesterde Vajinal Kanama ile Komplike Gebeliklerde Ultrasonografîk Bulguların Perinatal Sonuç ile İlişkisi Özet   PDF
Baha Oral, Meltem Çetin, Çağatay Göçen, Demir Özbaşar
 
Cilt 12, Sayı 2 (2005) İlk pilot ağız diş hastalıkları hastanesi ortodonti bölümüne başvuran hastaların sosyo-ekonomik profili Özet   PDF
Alev Aksoy
 
Cilt 3, Sayı 1 (1996) İlköğretim Çağı Çocuklarında Enürezis ile El Tercihi Arasındaki İlişki Özet   PDF
Galip Akhan, Ahmet Koyu, Halit Karaca, Hasan Çetin
 
Cilt 12, Sayı 2 (2005) İlköğretim Öğrencilerinde Obezite Gelişimini Etkileyen Özet   PDF
Ersin Uskun, Mustafa Öztürk, Ahmet Nesimi Kişioğlu, Sema Kırbıyık, Reha demirel
 
Cilt 2, Sayı 1 (1995) İlkokul Çocuklarında Asemptomatik Piyüri, Bakteriüri ve Proteinüri Özet   PDF
Bahattin Tunç, Mehmet Akdoğan, T.Ahmet Serel, Muzaffer Aydemir, Birdal Yorgancıgil, Veysel Tahan
 
Cilt 18, Sayı 1 (2011) İMMÜN SÜPRESSİF RATLARDA ENTERO ENDOKRİN SİSTEM YANITI Özet   PDF
Orhan Özatik
 
Cilt 12, Sayı 2 (2005) İndol-3-asetik asit’in üçüncü nesil farelerin kemik iliği hücrelerinde mitotik indeks üzerine etkisi Özet   PDF
H.Ramazan Yılmaz, Eşref Yüksel
 
Cilt 17, Sayı 1 (2010) İnmemiş Testisli Çocuklarda Hormon Tedavisi. Prospektif Klinik Çalışma. Özet   PDF
Kevser Gürsoy, Mustafa Çağrı Savaş, Selçuk Kaya, Ayhan Gürsoy, Behçet İlker Büyükyavuz, İ. Faruk Özgüner
 
Cilt 12, Sayı 1 (2005) İnsan fetuslarında tuba uterina morfolojisi: Morfometrik ışık mikroskobu çalışması Özet   PDF
Osman Sulak, mehmet Ali Malas, Kadriye Esen, Esra Çetin, H.meltem Özgüner, Neslihan Cankara
 
Cilt 3, Sayı 1 (1996) İnsan İntervertebral Disk Materyalinde Lipofussin Pigmenti Özet   PDF
Erdal Kalkan, Galip Akhan, S.Serpil Kalkan, M.Ali Malas, Ahmet Dağtekin
 
Cilt 2, Sayı 3 (1995) İnsan İntervertebral Diskinin Yapı ve Fonksiyonları Özet   PDF
Erdal Kalkan, M. Ali Malas, S. Serpil Kalkan, Nuri Kaya, Hacı Kaymaz, Ahmet Dağtekin
 
Cilt 20, Sayı 1 (2013) İntörnlerin anne sütü ve bebek dostu hastane ile ilgili tutumu(Interns’ attitude on breastfeeding and baby-friendly hospital) Özet   PDF
Yasemin Durduran, Said Bodur
 
Cilt 2, Sayı 4 (1995) İnternlerin Beslenme ile İlgili Tutumları ve Diyet Tedavisi Bilgi Düzeyleri Özet   PDF
Said Bodur, Çigdem Çatalkaya
 
Cilt 3, Sayı 2 (1996) İnternlerin Beslenme ile İlgili Tutumları ve Diyet Tedavisi Bilgi Düzeyleri Özet   PDF
Said Bodur, Çiğdem Çatalkaya
 
Cilt 5, Sayı 4 (1998) İntrakranial Dev Meningiom: Bir Olgu Sunumu Özet   PDF
Memduh Kerman, Ahmet Dağtekin, Hacı Kaymaz, N.Nefi Kara
 
Cilt 2, Sayı 4 (1995) İntrakranial Kavernomalar (Olgu Sunumu) Özet   PDF
Erdal Kalkan, Galip Akhan, Hasan R. Koyuncuoğlu, Gülsen Aydın, Hacı Kaymaz, Aliye Sarı, Ahmet Dağtekin
 
Cilt 19, Sayı 3 (2012) İntraoperatif Tanı Konan Tromboze Popliteal Arter Anevrizması: Olgu Sunumu Özet   PDF
Şenol GÜLMEN, İlker Kiriş, Emre Doğan, Mustafa Etli, Hüseyin Okutan
 
Cilt 4, Sayı 2 (1997) İntrauterin Büyüme Geriliği ile Lupus Antikoagülan Antikor Varlığı Arasındaki İlişkinin Araştırılması Özet   PDF
H.Baha Oral, Selçuk Özden, Umur Kuyumcuoğlu
 
Cilt 4, Sayı 3 (1997) İsparta Bölgesinde Erişkin Dönem Boyunca Kranyal Ve Fasiyal İndeks'ler Özet   PDF
M. Ali Malas, Ahmet Salbacak, Alper Aler
 
Cilt 2, Sayı 4 (1995) İsparta Yöresinde Allerjik Astma ve Allerjik Rinitli Olgularda Prick Test ve Total IgE Sonuçlarının Değerlendirilmesi Özet   PDF
Ahmet Akkaya, Mehmet Ünlü, Nalan Uygun
 
Cilt 7, Sayı 1 (2000) İsparta Yöresinde Mide Endoskopik Biyopsilerinde intestinal Metaplazi Sıklığı Özet   PDF
Aliye Sarı, Nermin Karahan, Mehmet İşler, Mehmet Bahçeci, Mustafa Sarı
 
Cilt 7, Sayı 1 (2000) İsparta Yedişehitler Sağlık Ocağı Bölgesi'ndeki 4-24 Aylık Çocuklarda Ek Besinlere Geçiş Dönemin İncelenmesi Özet   PDF
Mustafa Öztürk, Faruk Öktem
 
Cilt 4, Sayı 4 (1997) İsparta İl Merkezinde 15-18 Yaş Grublarında Astma Semptom Prevalansının Araştırılması Özet   PDF
Ünal Şahin, Ahmet Akkaya, Mehmet Ünlü, Erhan Turgut, Nalan Uygun
 
Cilt 2, Sayı 4 (1995) İsparta İlindeki Üç İlkokulda Beta Hemolitik Streptokok Görülme Özet   PDF
Bahattin Tunç, Muzaffer Aydemir, Birdal Yorgancıgil, Harun Doğru, Mustafa Demirci
 
Cilt 8, Sayı 2 (2001) İsparta'da Huzurevlerinde Kalanların Sosyo- Ekonomik ve Sağlık Durumları İle Huzurevlerinin İmkanları Hakkında Düşünceleri Özet   PDF
A.Nesimi Kişioğlu, Mustafa Öztürk, Sema Kırbıyık, Reha Demirel
 
Cilt 17, Sayı 2 (2010) İSTANBUL İLİNDEKİ HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI Özet   PDF
merve kocaakman
 
Cilt 17, Sayı 1 (2010) İzole koroner arter ektazisi olan hastalarda plazma asimetrik dimetil arginin düzeyleri Özet   PDF
Zehra Küçüktepe, Mehmet Özaydın, Yasin Türker, Ercan Varol, Doğan Erdoğan, Abdullah Doğan, Hicran Hiçyılmaz, Hüseyin Vural
 
Toplam 853 ögeden 766 - 853 arası << < 1 2 3 4