Konu başlığı indeksini tarayın


 
Dergi Sayı Başlık
 
SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi Cilt 4, Sayı 2 (2009) Anaç ve Çeşidin Elmanın Mineral Beslenmesine Etkisi Özet   PDF
Zeliha KÜÇÜKYUMUK, İbrahim ERDAL
 
DUYURU: Artık DergiPark'tayız ! Sayı: 2 (2009) ANADOLU KARAÇAMI (Pinus nigra Arn. subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe) FİDANLARINDA SULAMA PROGRAMININ HAZIRLANMASINDA BİTKİ SU POTANSİYELİ DEĞERLERİNİN KULLANIMI Özet   PDF
Ayşe DELİGÖZ
 
DUYURU: Artık DergiPark'tayız ! Sayı: 2 (2006) ANADOLU KARAÇAMI [Pinus nigra Arn. subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe] TOHUM MEŞCERELERİNİN BAZI KOZALAK VE TOHUM ÖZELLİKLERİNE GÖRE AYRILMASININ İSTATİSTİK ANALİZİ Özet   PDF
Ayşe DELİGÖZ, Serdar CARUS
 
DUYURU: Artık DergiPark'tayız ! Sayı: 1 (2005) ANADOLU KARAÇAMI [Pinus nigra Arn. subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe]’NIN BAZI TOHUM MEŞCERELERİ, KLONAL TOHUM BAHÇELERİ ve PLANTASYONLARINDA KOZALAK ve TOHUM ÖZELLİKLERİ Özet   PDF
Ayşe DELİGÖZ, Abdullah GEZER
 
DUYURU: Artık DergiPark'tayız ! Sayı: 1 (2000) ANADOLU KARAÇAMI [Pinus nigra Arnold.subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe ] ve KIZILÇAM (Pinus brutia Ten.) Karışık ve Saf Meşcerelerinde Tohum-Fidecik Morfogenetik Özellikleri Özet   PDF
Süleyman GÜLCÜ, Nebi BİLİR
 
DUYURU: Artık DergiPark'tayız ! Sayı: 1 (2005) ANADOLU KARAÇAMINDA [Pinus nigra Arnd. subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe] IMERSOL AQUA® ABSORPSİYONUNUN AĞACIN YÖNLERİNE GÖRE DEĞİŞİMİ Özet   PDF
Ahmet Ali VAR, Önder AKYUREKLI, Samim YAŞAR
 
DUYURU: Artık DergiPark'tayız ! Cilt 13, Sayı 1 (2012) Anadolu karaçamı [Pinus nigra ssp. nigra Arn. var. caramanica (Loudon) Rehder] meşcerelerinde uygulanan ilk aralamaların ekofizyolojik etkileri Özet   PDF
Musa Genç, Kürşad Özkan, Ramazan Özçelik, Teoman Şükrü Güner, Serkan Gülsoy, Ayşe Deligöz
 
SDÜ Uluslararası Teknolojik Bilimler Dergisi Cilt 8, Sayı 1 (2016) ANADOLU’DA GELENEKSEL KONUT YAPILARI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA: ISPARTA-GÖNEN BEY KONAKLARI Özet   PDF
Aslı ER AKAN, Hilal Tuğba ÖRMECİOĞLU
 
SDÜ Uluslararası Teknolojik Bilimler Dergisi Cilt 1, Sayı 2 (2009) ANAHTARLAMALI RELÜKTANS MAKİNALARIN AKI VE ENDÜKTANS ÖLÇÜM METOTLARININ İNCELENMESİ Özet   PDF
OĞUZ ÜSTÜN
 
Journal of Cellular Neuroscience and Oxidative Stress Cilt 1, Sayı 3 (2009) Analysis of the Antioxidant Activity in Human Milk, day vs. night Özet   Full Text   Analysis of the Antioxidant Acti
Javier Cubero, Cristina L. Sánchez, R. Bravo, Javier Sánchez, Ana B. Rodriguez, M. Rivero, Carmen Barriga
 
SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi Cilt 9, Sayı 1 (2014) Ananasın Mikrodalga ile Kurutulması ve Uygun Kuruma Modelinin Belirlenmesi Özet   PDF
MURAT SARI, SEVİL KARAASLAN
 
SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi Cilt 7, Sayı 2 (2012) Ankara Ekolojik Kosullarında Farklı Azot Dozlarının Aspir (Carthamus tinctorius L.) Bitkisinde Verim ve Verim Unsurları Üzerine Etkisi Özet   PDF
DURAN KATAR
 
DUYURU: Artık DergiPark'tayız ! Cilt 13, Sayı 1 (2012) Ankara ili biyoiklimsel konfor analizi Özet   PDF
Ali Emrah Gümüş
 
SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt 14, Sayı 2 (2009) ANKARA İÇİN OPTİMAL HASTANE YERİ SEÇİMİNİN ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ İLE MODELLENMESİ Özet   PDF
Özlem AYDIN, Selahattin ÖZNEHİR, Ezgi AKÇALI
 
DUYURU: Artık DergiPark'tayız ! Sayı: 1 (2003) ANLAMSAL FARKLILAŞIM TEKNİĞİNİN BİTKİ KOMPOZİSYONU ÖRNEKLERİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ Özet   PDF
Cengiz ACAR, Elif DEMİRBAŞ, Elif DEMİRBAŞ, Pınar DİNÇER, Pınar DİNÇER, Habibe ACAR, Habibe ACAR
 
SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt 2, Sayı 2 (1997) ANONİM ŞİRKETLERDE AZINLIĞIN HAKLI NEDENLERLE ŞİRKETİN FESHİNİ İSTEME HAKKI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER Özet   PDF
M. Fahrettin ÖNDER
 
SDÜ Fen Dergisi Cilt 6, Sayı 1 (2011) Anormal Hemoglobinler’in Farklı Hemoglobin Elektroforezleri ile Belirlenmesi Özet   PDF
Azize Alaylı Güngör, Yaşar Demir, Nazan Demir
 
SDÜ Fen Dergisi Cilt 6, Sayı 2 (2011) Antalya Batı Kıyılarının (Antalya – Kalkan) Makrobentik Deniz Algleri Özet   PDF
Furkan Durucan, İsmail İbrahim Turna
 
DUYURU: Artık DergiPark'tayız ! Cilt 15, Sayı 1 (2014) Antalya yöresi doğal kızılçam meşcereleri için genelleştirilmiş çap-boy modellerinin geliştirilmesi Özet   PDF
Ramazan Özçelik, Caner Çapar
 
SDÜ Fen Dergisi Cilt 9, Sayı 2 (2014) Antalya İli Batı Kıyıları (Lara – Kalkan)’nın Ekonomik Amaçlı Deniz Algleri Özet   PDF
Furkan DURUCAN, İsmail İbrahim TURNA
 
SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi Cilt 1, Sayı 1 (2009) ANTEGONIAL AND RAMUS NOTCH DEPTHS OF DIFFERENT VERTICAL DIMENSIONS [Değişik Vertikal Boyutlarda Antegonial ve Ramus Çentik Derinlikleri] Özet   Tam Metin-Full Text (PDF)
Alev AKSOY DOĞAN, Aynur Medine ŞAHİN SAĞLAM
 
Journal of Cellular Neuroscience and Oxidative Stress Cilt 4, Sayı 3 (2012) Apple cider vinegar supplementation modulates lipid peroxidation and glutathione peroxidase values in lens of ovariectomized mice Özet   PDF
Mustafa NAZIROĞLU
 
SDÜ Uluslararası Teknolojik Bilimler Dergisi Cilt 9, Sayı 3 (2017) AR-GE AMAÇLI DOĞRUDAN METAL LAZER SİNTERLEME (DMLS) TEZGÂHI İŞLEM PARAMETRELERİNİN ARAŞTIRILMASI Özet   PDF
Burhan DUMAN, Mehmet Cengiz KAYACAN
 
SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt 6, Sayı 1 (2001) ARAÇ ROTALAMA PROBLEMİNE AİT BİR UYGULAMA Özet   PDF
Mehmet ERYAVUZ, Cevriye GENCER
 
SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt 2, Sayı 2 (1997) ARACI KURUM VE ORGANLARININ SORUMLULUĞU Özet   PDF
Metin TOPÇUOĞLU
 
Toplam 1727 ögeden 101 - 125 arası << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>