SDÜ Vizyoner Dergisi, Cilt 1, Sayı 1 (2009)

DÜNYA FINDIK PİYASASINDA TÜRKİYE’NİN ROLÜ

Ali Rıza AKTAŞ, Erdoğan ÖZTÜRK, Selim Adem HATIRLI

Özet


ÖZET
Bu çalışmada, 1980-2006 döneminde dünyada ve Türkiye’de fındık üretimi ve dış ticaretinin gelişimini karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. İncelenen dönem boyunca dünyada fındık dikim alanı, üretim miktarı ve ihracatında önemli artışlar olmuştur. 1980 yılında 420 bin hektar olan dünya fındık dikim alanı incelenen dönem boyunca % 32 oranında artış göstererek 2006 yılında 566 bin hektara, 421 bin ton olan dünya fındık üretimi ise yıllık ortalama %3.1 artarak 2006 yılında 960 bin tona ulaşmıştır. Dünya fındık dikim alanı ve üretim miktarındaki artışların tamamına yakını Türkiye’nin fındık dikim alanı (%71) ve buna bağlı olarak üretim miktarındaki (%69) artıştan kaynaklanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Fındık, Üretim, Dış Ticaret, Dominant Ülke

ABSTRACT
In this study, hazelnut production and foreign trade were analyzed comparatively from 1980 to 2006. There have been significant increases in hazelnut production area, production and export in the period covered. The production area was increased by 32% from 420 thousand ha to 566 thousand ha from 1980 to 2006, production amount increased by 3.1% per year and reached to 960 thousand tone in 2006 n the world. Increase in the world’s production area and production completely depends on the increase in Turkey’s production area (71%) and production amount (69%).

Keywords: Hazelnut, Production, Foreign Trade, Dominant Country

Tam Metin: PDF