SDÜ Vizyoner Dergisi, Cilt 1, Sayı 1 (2009)

İŞLETMELERDE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ VE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ İLİŞKİSİ

Saniye YILDIRIM

Özet


ÖZET
İşletmeler küreselleşme ile birlikte, kalite anlayışında ki gelişmeler sonucu sıkı bir rekabet ortamına girmiştir. Bu rekabet ortamında işletmeler tek başlarına başarılı olamayacaklarını anlayarak tedarik zincirlerindeki işletmeler ile işbirliğine yönelmiştir. Tedarik zinciri yönetiminin önemi günümüzde daha da artmıştır ve böylece işletmeler gereksiz gördükleri süreçleri de devrederek ana konularında uzmanlaşma fırsatı yakalamıştır. Artık sadece kendi kuruluşunun değil, tüm tedarik zincirinin performansı önem kazanmıştır. Buna göre kalite ve boyutlarına göre değerlendirme yapılmaktadır. Kalite ile ilgili gelişmeler tedarik zinciri yönetiminin ortaya çıkmasına temel oluşturmuştur. Kalitenin tüm tedarik zincirinde sağlanması gereğini anlayan işletmeler tedarikçilerle uzun süreli ve güvene dayalı işbirlikleri yapmaktadır. Bu işbirlikleri sonucunda işletmeler, maliyetleri düşürmeyi ve kaliteyi artırmayı başarabilmektedir. Kalite kavramını tam olarak kavrayamamış geleneksel işletmeler, birçok konudaki bilgileri tedarikçileriyle paylaşmamaktadır. Bu yüzden de rekabette başarısız olmaktadırlar.
Anahtar kelimeler: İşletme, Tedarik Zinciri, Toplam Kalite, Toplam Kalite Yönetimi.
ABSTRACT
As a result of improvement in quality concept and globalization, enterprises have entered to the competition atmosphere. By realizing that they shouldn’t be successful alone in this competition atmosphere they have oriented to cooperation with enterprises being existed in their supply chain. Supply chain management has become important. In this way, also by alienating redundant processes they have obtained specialization opportunity in main subjects. Now, not only its own enterprise but whole supply chain performance has become important. Here the evolution has been realized according to quality dimensions. Basic principles for appearance of supply chain management have been formed by improvements related to quality. Enterprises, being realized that requirement of providing quality in all of the supply chain; are performing long term and confidence oriented cooperation with suppliers. As a result of this cooperation, enterprises should achieve to reduce cost and to increase quality. Conventional enterprises which are not conceiving quality concept completely, don’t share their information in several subjects. Hereby suppliers of such enterprises have restricted information related to design and production processes. This percentage is not successful in the competition.
Keywords: Business, Supply Chain, Total Quality, Total Quality Management

Tam Metin: PDF