SDÜ Vizyoner Dergisi, Cilt 1, Sayı 1 (2009)

KOBİ’LER AÇISINDAN BASEL II UZLAŞISININ KREDİ PİYASASINA ETKİLERİ VE ALTERNATİF FİNANSMAN YÖNTEMLERİ

Ahmet AKTÜRK, Hasan ŞENOL

Özet


ÖZET

2004 yılında yayımlanan Basel II uzlaşısı, Türkiye’de yürürlüğe girdiğinde, bankalar ve KOBİ’ler arasındaki kredi ilişkilerinde önemli değişiklikler meydana getirecektir. Basel II ile gelecek olan değişime uyum sağlayamayan ve değişimi yönetemeyen KOBİ’lerin kredi maliyetleri artacak ve ileriye yönelik sağlıklı planlar yapmaları zorlaşacaktır. Bu doğrultuda kredi alırken gösterilen teminatlarda da önemli değişiklikler yaşanacaktır. Artık gösterilen her teminat değil, likiditesi yüksek teminatlar kabul görecek ve risk düzeyinin düşmesini sağlayacaktır. Likit teminatlara sahip olmayan KOBİ’ler ise bu durumda alternatif finansman yöntemlerine başvurarak kaynak bulma yoluna gidebileceklerdir.

ABSTRACT
Basell II according which was published in 2004, when it goes into effect in Turkey, will bring about many changes in credit relationship between banks and SMEs. With Basel II devoloping, credit costs and making anticipatory accurate plans of SMEs that are not adaptable to forthcoming alteration and not directing the alteration will be get difficult. Accordingly there are also some important changes in deposits when we borrow a loan. Then, not every designated assurance but higher liquidity assurances will be accepted and this will provide declining level of business risk. In the circumstances, SMEs that have not got liquidity assurance will try to find out supply by applying alternative financeways.

Basel II, KOBİ, Alternatif Finans Metodları
Basel II, SMEs, Alternative Finance Methods

Tam Metin: PDF