SDÜ Vizyoner Dergisi, Cilt 1, Sayı 1 (2009)

KONAKLAMA İŞLETMELERİNE OLAN MÜŞTERİ TERCİHİNİN ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ

Orhan ADIGÜZEL, İbrahim ÇETİNTÜRK, Orhan ER

Özet


ÖZET

Konaklama işletmelerindeki hizmetlerin önceden test edilemez olması nedeniyle, müşteriler bazen beklentilerini karşılayamayan işletme tercihinde bulunabilmektedir. Bu çalışma; Antalya’nın Belek Bölgesinde faaliyet gösteren 5 yıldız standardında 6 konaklama işletmesinden birinin tercih edilmesi olayı üzerinde uygulanmıştır. Belirlenen işletmeler ve kriterler karşılaştırmalı olarak değerlendirilerek, müşterinin öncelikle tercih edebileceği konaklama işletmesinin tespiti Analitik Hiyerarşi Süreci (AHP) yöntemiyle gerçekleştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Konaklama İşletmeleri, Hizmet Kalitesi, Analitik Hiyerarşi Proses


ABSTRACT

Since the services in hotels can not be tested before, customers can sometimes prefer a hotel that can not meet their expectations. This study is applied on a preference of one of the six “five star hotels” servicing in Belek, Antalya. Testing the hotels and criteria comparatively, the determination of hotels prefered by customers has been realized by means of Analytic Hierarchy Process.

Keywords: Hotels, Service Quality, Analytic Hierarchy Process

Tam Metin: PDF