SDÜ Vizyoner Dergisi, Cilt 1, Sayı 1 (2009)

KÜRESEL ISINMA VE ALTERNATİF TURİZME YÖNELİM ÜZERİNE ETKİLERİ

Zafer YILDIZ

Özet


ÖZET
Bu çalışmada, küresel ısınmaya bağlı iklim değişikliklerinin turizm sektörü üzerine olumlu ve olumsuz etkileri ortaya konularak iklim değişikliklerinin alternatif turizm talebini arttırma potansiyelinin incelenmesi hedeflenmiştir. Zira turizm sektörünün temel hammaddesi elverişli iklim ve bitki örtüsü yanında doğal ve coğrafi güzelliklerdir. Küresel ısınamaya bağlı olarak ortaya çıkan sıcaklık artışları, bir yandan iklim ve bitki örtüsünü değiştirirken diğer yandan ise turistik talebi değiştirmektedir. Değişen turistik talep birçok fırsatı da beraberinde getirmektedir. Bu kapsamda incelen konu Türkiye açısından durumu değerlendirmektedir.

Anahtar Kelimeler: Küresel Isınma, Turizm, Alternatif Turizm

ABSTRACT
In this study, it is aimed to analyze the costs and benefits of climate change which is the result of global warming on the possible demand increase for alternative tourism. Evidently, the main determinants of tourism sector are convenient climate and land cover as well as geographic and scenic beauties. Temperature increase as a result of global warming alters climate and land cover, on the one hand, and demand for tourism, on the other hand. In this content, these issues will be discussed for Turkey.

Keywords: Global Warming, Tourism, Alternative Tourism.

Tam Metin: PDF