SDÜ Vizyoner Dergisi, Cilt 1, Sayı 1 (2009)

MOBBİNG OLGUSU VE MOBBİNG DAVRANIŞINDA DUYGUSAL ZEKÂ ETKİSİ

Ali Murat ALPARSLAN, Hakan TUNÇ

Özet


ÖZET
İşyerinde psikolojik şiddet olarak tanımlanan mobbing kavramı, son zamanlarda örgüt psikolojisi alanının üzerinde yoğun olarak çalıştığı bir kavram haline gelmiştir. Örgütün verimini azaltan, motivasyonunu düşüren ve gittikçe çözülmelere neden olan bu davranış halini etkileyen en önemli etkenlerden birisi de bu davranış sonucu mağdur olan ve taciz davranışını gösteren kişiliklerin duygusal zekâ düzeyleridir. Yapılan çalışmanın amacı bir iş yeri sendromu olarak da ifade edilen mobbing davranışının taraflarının duygusal zekâ düzeylerinin yüksek olmasının mobbing davranışının oluşumuna etkisini belirtmek ve aynı zamanda bu davranışın bertaraf edilmesinde de duygusal zekâ boyutlarını bir araç olarak kullanılabileceğini belirtebilmektir.

ABSTRACT
The mobbing, defined physiologic terror in workplace is a conception which organization physiology study on intensely. One of the most important factors, affecting that behavior which causes increasing effectiveness, motivation and gradually dissolution in organization, is emotional intelligence of victim and harassment owner. Regard of this frame, aim of our study is pointing out effect of emotional intelligence between sides in occurrence of mobbing behavior which define as a workplace syndrome and indicate that the emotional intelligence dimensions can use as armor in cope with mobbing.

Tam Metin: PDF