SDÜ Vizyoner Dergisi, Cilt 1, Sayı 1 (2009)

ULUSAL YENİLİK GÜCÜNÜN OLUŞMASINDA ÜNİVERSİTELERİN ROLÜ

Nurdan KUŞAT

Özet


ÖZET

Özellikle 20. yüzyılın son çeyreğinden itibaren etkisini artıran global ekonomi, tüm dünya ülkelerini yeni bir ekonomik oluşumun içerisine çekmiştir. Yeni ekonomik düzen adı verilen bu oluşum, bu yapılanmaya uyum sağlayamayan ekonomileri dünya toplumun dışına itmiştir. Yeni düzene dahil olmanın tek şartı ise; maliyetleri artırmadan yenilikçi gücü artırmaktır. Bu ise üniversite-sanayi işbirliğinin sağlanması, teşvik edilmesi ve tanıtımıyla mümkün olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Yenilik, Yeni Ekonomik Düzen, Rekabet Gücü, Üniversiteler, Teknoparklar

ABSTRACT

Global economy, which increased its effect especially after the last quarter of the twentieth century, has absorbed all at the world into a new economic formation. This formation named as the new economic order, has pushed the economies which can not adapt to this formation, to the outside of the world’s society. The only condition for being involved to new formation is increasing the innovative power without increasing the costs. And this will be possible only by providing, encouraging and advertising university-industry cooperation.

Keywords: Inovation, New Economical Order, Power of Competition, Universities, Technoparks

Tam Metin: PDF