SDÜ Vizyoner Dergisi, Cilt 1, Sayı 1 (2009)

XIX. YÜZYILDA OSMANLI LİMANLARINDAN GERÇEKLEŞEN TİCARET HACMİ VE DIŞ TİCARETİNE YÖNELİK BİR ANALİZ (1878–1913)

Hüseyin TOPUZ

Özet


ÖZET
Bu makalede 19.yüzyılda Osmanlı limanlarında gerçekleşen ticaret hacmi ve dış ticareti etüt edilecektir. Çalışmada öncelikle 19. Yüzyılda Önemli Osmanlı Limanlarında Gerçekleşen Ticaret Hacmi ele alınmıştır. Konunun daha iyi anlaşılması için dış ticarete yönelik bir analiz yapılmıştır. İncelenen dönem aralığında limana giren çıkan gemilerin sayısı ve tonajları, ayrıca limanların yükleme-boşaltma kapasitesi başka Akdeniz liman¬larına oranla gözle görülür bir artış kaydetmiştir. 19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın başında Osmanlı daima dış ticaret açığı vermiştir.
ABSRACT
In this article foreign trade volume which occured in Ottoman ports and Otoman foreign trade will be studied. In the article XIX. Century Foreign Trade Volume Occured in Ottoman Ports considered on a preferential basis. In order to understand the issue better, an anlysis oriented on foreign trade had been studied. In the reviewed period range, ships and the tonnage entering and outgoing the port, as well as loading-unloading capacity of ports other than ports of the Mediterranean has made an increase in visible. Ottoman Empire always had foreign trade deficit during the end of the 19. century and the beginning of the 20. century.
Anahtar kelimeler: Denizcilik, Deniz Taşımacılığı Deniz Ticareti, Dış ticaret, İstanbul Limanı.

Tam Metin: PDF