SDÜ Vizyoner Dergisi, Cilt 2, Sayı 1 (2010)

KRİZ DÖNEMLERİNDE ÜCRET SİSTEMİ DEĞİŞİM GEREĞİ

tayfun yılmaz, ali murat alparslan

Özet


İktisat ve İnsan Kaynakları Yönetimi alanlarının üzerinde yoğunlaştıkları, iktisadi ve sosyal gelişimin önemli unsurlarından olan ücret birçok çalışmaya esas oluşturmuştur. Günümüze kadar hangi ücret sisteminin, hangi durumlarda daha etkin ve verimli bir etki sağlayacağı araştırılmış ve birçok ücret sisteminden bahsedilmiştir. Durumsallık yaklaşımının temel mantığının ışığında ücret sistemi konusu da çevresel, toplumsal ve ekonomik şartlardan etkilenir durumdadır.
Çalışmamızda değinmeye çalıştığımız esas nokta ise eskiden beri varlığını ve önemini koruyan liyakate dayalı ücret sistemi, yakın tarihte vurgulanan performansa dayalı ücret sistemi gibi değişken ücret sistemlerinin etkinliğinin kriz dönemlerinde daha da göz önüne geldiğidir. İşletmelerin bu dönemde ücret sistemlerinde herhangi bir değişime gitmekten çok, ücret kaynağı olarak gördükleri işçileri işletmelerinden uzaklaştırdıkları görülmektedir. Hal bu ki, sabit ücretlerde konjonktürsel şartlara göre aşağıya doğru esneme hem işçiyi hem işvereni korumak açısından daha ahlaki bir tutum olacağı düşünülmektedir.

Tam Metin: PDF