SDÜ Vizyoner Dergisi, Cilt 2, Sayı 1 (2010)

2008 KÜRESEL EKONOMİK KRİZİ VE TURİZM SEKTÖRÜ ÜZERİNE ETKİLERİ

Zafer YILDIZ, Ayşe DURGUN

Özet


ÖZET

2008 yılında ABD mortgage kredileri ile patlak veren ve kısa bir süre sonra bütün dünyayı etkisi altına alan ekonomik kriz, Türkiye’yi de ciddi şekilde etkilemiştir. Finans sektöründe başlayan oradan reel sektöre sıçrayan krizin en önemli maliyeti ekonomik daralma ve yüksek oranlı işsizlik olmuştur. Turizm sektörü de bu krizden payına düşeni almıştır. Bu çalışmayla 2008 dünya ekonomik krizinin Türkiye turizm sektörü üzerine etkileri belirlenmeye çalışılmış ve turizm sektörünün krizden çıkışını kolaylaştıracak politika önerileri getirilmesi amaçlanmıştır.

Anahtar kelimeler: Finansal Kriz, 2008 Küresel Krizi, Turizm, Türkiye

ABSTRACT

The economic crisis which broke out in 2008 by the mortgage loan of USA and affected whole world in a short time is also seriously influenced Turkey. The most important cost of the crisis that began at the financial sector and skipped to the real economy is economic shrinkage and high level unemployment. Tourism sector is also affected by this crisis. At this study the impacts of the 2008 global crisis to Turkey’s tourism sector are determined and policy suggestions which facilitate to solve the crisis of tourism sector are stated.

Key world: Financial Crisis, 2008 Global Crisis, Tourism, Turkey

Tam Metin: PDF