SDÜ Vizyoner Dergisi, Cilt 2, Sayı 2 (2010)

TÜRKİYE’DE KRİZ DÖNEMLERİNDE BORÇLARIN SEYRİ: 1994 VE 2001 KRİZİ

Düriye Toprak

Özet


Türkiye’de özellikle 1990’lı yılların başından itibaren borç yükünde ve kamu kesimi borçlanma gereğinde önlenemeyen artışlar yaşanmaya başlanmış, bu durum ekonomik krizlerin meydana gelmesinde önemli bir faktör olmuştur. Ülkede 1990’dan sonra yaşanan 1994 ve 2001 ekonomik krizleri kamu borç yükünün artmasına yol açmış, ekonomik krizler karşısında alınan önlemler ve uygulanan istikrar tedbirleri çoğu kez başarısız kalmıştır.
Çalışmanın amacı, kriz dönemlerinde özellikle 1994 ve 2001 krizlerinde Türkiye ekonomisinin durumunun analiz edilerek, borç-kriz ilişkisinin ortaya konulmasıdır.

Tam Metin: PDF